DSVR

(redirected from Diastolic Systolic Velocity Ratio)
AcronymDefinition
DSVRDesigner Servers (UK virtual server hosting company)
DSVRDiastolic Systolic Velocity Ratio
DSVRDigital Satellite Video Receiver