DMDT

(redirected from Dimethoxydiphenyltrichloroethane)
AcronymDefinition
DMDTDimethoxydiphenyltrichloroethane
DMDTDead Men Don't Talk