DOOD


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms.
AcronymDefinition
DOODDay out of Days (also seen as DOD; film industry)
DOODDeductive and Object Oriented Databases
DOODDebt on Our Doorstep
DOODDeductive Object-Oriented Database
References in periodicals archive ?
Loop doekvoet met die dood sonder 'n epidermis daarvan oorbewus.
In die aangesig van die dood word "die konstabel" se jeug vertel, sy opleiding as polisieman en word die verkragtingstoneel stuksgewyse onthullend weergegee.
De dood van zijn broer en de gevangenschap markeren de tweede fase, namelijk vervreemding.
Juis die herhaalde keuse vir 'n ligter tred, selfs op die vooraand van haar eie dood, gee aan Eleanor Baker se roman (soos aan haar oeuvre) 'n heel besondere dimensie--as 'n viering van die lewe en die positiewe.
ons dra die gene van die dood / maar ook die dese van die lewe (118) aan stront is geen salf te smeer nie (188)
Eers as dit deursuur is met die dood sodat die roes van lewe opgelos word, word die bestaan weer wesenlik.
Natuur, musiek, die spreker se jeug, die woestyn en die dood word binne die paradoks vasgevang, met die digkuns wat as lig dien om hierdie tematiek weer tot lewe te roep.
Lewe en dood is geen duidelike teenoorgesteldes meer nie.
Gesprekke na die hiernamaals toe is natuurlik nie 'n oorspronklike idee nie, maar ingeklee teen die Iokale en die kleinburgerlike, word die dood inderdaad van sy angel gestroop.
Die storielyn word so gestruktureer dat liefde en moord parallel met mekaar loop en mekaar in 'n mate voed--moord en dood lei tot die ontdekking van liefde.
Hedendaags is die sel foon--soms sonder lettergrepe--'n nuttige kommunikasiemiddel, veral vir tieners, en Pretorius gedra hom in hierdie bundel in 'n sekere mate soos 'n tiener wat eiesoortige boodskappe oordra oor hoofsaaklik die liefde/passie en die dood, waardeur hy die "gees van die tyd"--sy persoonlike tyd--probeer weergee.
Hy het verby status gekyk en vir derduisende lesers van Die Burger-Ekstra was hy Melly die gewilde, plat-op-die-aarde-skrywer van veertien koerantvervolgverhale: Smeltkroes van die liefde (1977), Miranda is haar naam (1978), Meisie van die see (1978), Angela se verhaal (1980), Jou dag sal jy kry (1980), Met bloed sal jy betaal (1982), Siener van die dood (1983), Nag van die Swart Arend (1983), Siener van die dood: die jare daarna (1984), Vrou agter die masker (1985), Rykmanshoogte (1985), Dogter van die duiwel (1985), Jy soek jou dood (1986) en Blou Bloed (1988).