DoRTH


Also found in: Medical, Wikipedia.
AcronymDefinition
DoRTHDepartment of Road Transport and Highways (India)
References in periodicals archive ?
When Arabella Dorth was asked how she would use a tax credit such as the one offered in Delaware, she said the $1,080 would help her re-energize.
Yr oedd yn dal y dorth yn ei chesail a gyda'r gyllell fain finiog yn taenu'r menyn cartre mor denau a phoisb gyda tynnu'r brasa gyda cefn y gyllell ac yna yn sleisio mor denau a phosib, ac yna ei estyn i un go ffraeth.
Richard Armstrong BSc, DPhil and Frank Eperjesi BSc, PhD, MCOptom, DOrth, FAAO
Does yna ddim byd gwell gen i, na dau wy ffres, ieir pen domen Carmel, wedi eu berwi i berffeithrwydd, tafelli tenau o dorth ffres Becws Llanaelhaearn, a phanad o de cryf, heb wrth gwrs anghofio'r Shetland Times cyfredol a fydd wrth fy mhenelin, ac wedi ei ddanfon yn blygeiniol gan Dylan y Postman.
Davies, fy Rhag ofn y byddech chithau yn lecio blasu rhywbeth o'r G19 dyma riset y dorth frith: TORTH FRITH NAIN ABERDARON | 1/2 pwys o flawd | 2 owns o lard | 6 owns o siwgwr | 12 owns o gyraints | 1 llwy de o bi-carb | 1/2 llwy de o cream o' tartar | Pinsiad o halen | 1wy | 'Chydig o lefrith i'w gymysgu | 1 owns candied peel (os leciwch chi) Orange flower water (fydda Nain yn ei roi) | | 1.
Beacons were lit at Cardiff Castle, Kidwelly Castle, Beaumaris Castle on Anglesey, Pen y Fan, Duke of Wellington statue in Brecon; Craig Y Dorth in Monmouth, Barrack Hill, Pembroke Dock, Welshpool, Swansea and Blaenau Gwent last night.
Un o'r cerddi a dderbyniwyd yn sgil fy llythyr gwreiddiol yn Yr Herald (Awst 22) oedd un a anfonodd i Ferwynfardd yn 1923, i ddiolch am dorth o fara a dderbyniwyd drwy'r post.
Mae yna dorth wen a thorth gyflawn yn ddyddiol, ac ar ddydd Gwener ceir torth granary - sydd heb ei hail.
30pm:Beacons lit at the following locations: Cardiff Castle, Kidwelly Castle Beaumaris Castle, Anglesey; Pen y Fan, Duke of Wellington statue, Brecon; Craig Y Dorth, Monmouth; Barrack Hill, Pembroke Dock, Welshpool (Top of Red Bank), Swansea ( at the Cenotaph) and Blaenau Gwent Blorenge Mountain, above Abergavenny.
Ond wedi profedigaeth, byddai'n cofio teulu'r golled bob blwyddyn ac yn mynnu galw i'w gweld a mynd a blodau neu dorth frith efo hi.