DoRTH


Also found in: Medical, Wikipedia.
AcronymDefinition
DoRTHDepartment of Road Transport and Highways (India)
References in periodicals archive ?
When Arabella Dorth was asked how she would use a tax credit such as the one offered in Delaware, she said the $1,080 would help her re-energize.
Arllwyswch y gymysgedd bara soda i'r tun torth sydd wedi'i baratoi ymlaen llaw a phobi am 40 munud, nes bod y dorth yn lliw brown euraid golau.
Does yna ddim byd gwell gen i, na dau wy ffres, ieir pen domen Carmel, wedi eu berwi i berffeithrwydd, tafelli tenau o dorth ffres Becws Llanaelhaearn, a phanad o de cryf, heb wrth gwrs anghofio'r Shetland Times cyfredol a fydd wrth fy mhenelin, ac wedi ei ddanfon yn blygeiniol gan Dylan y Postman.
Un o'r cerddi a dderbyniwyd yn sgil fy llythyr gwreiddiol yn Yr Herald (Awst 22) oedd un a anfonodd i Ferwynfardd yn 1923, i ddiolch am dorth o fara a dderbyniwyd drwy'r post.
Gan fod cyfeiriad yn ei lythyr at fendith Pedrog, y cefndir mae'n rhaid yw Eisteddfod Fawr Corwen, Awst 1923, lle bu Caerwyn a Phedrog yn gweinyddu - digon tebyg iddynt letya a Berwynfardd, anfonydd y dorth.
Ac yn ddiweddar yr wyf innau wedi cael y pleser o dylino toes a'i throi'n dorth.
Places worthy of inclusion are Maes Gwenllian 1136, Craig y Dorth 1404, Crug Mawr 1136 and Mynydd Hyddgen, to name but a few.
Euthum yn ol at Rita ac archebu dwy dorth wedi ei sleisio'n denau (na, fedra i ddim torri tafell denau dros fy nghrogi chwaith - dyna pam dwi'm yn lecio partis, mae nhw'n gwneud i mi deimlo mor ddiffygiol).
Ond i ni'r Cymry, gwraig garedig mewn ffrog oren, a'i gwallt du fel y frn yn dorth fach dwt ar ei phen, fu'n allwedd i sawl cenhedlaeth o blant agor y drws ar bleser darllen.
David Robert Firth, 55, of Dorth Goch, Pentraeth, was a director of Serveweb Ltd trading from his home address.
Ond maen nhw'n gwybod yn well erbyn hyn i beidio a thrafferthu gofyn, am nad ydw i am ddatgelu dim, hyd yn oed os ydw i yn cael cynigion i gyfnewid yr ateb am dorth o fara brith
David Robert Firth, 55, of Dorth Goch, Pentraeth, Anglesey, was a director of Serveweb Ltd, which was run from Mr Firth's home.