DUITS


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to DUITS: suits
AcronymDefinition
DUITSDigital, Ubiquitous, Interoperable, Transparent and Secure
References in periodicals archive ?
For a two-matrix model with an even quatic potential and an even polynomial potential, mathematicians Duits (California Institute of Technology), Arno B.
Engels, Frans en Duits, die akademiese tale van die wereld, was ook eers gesproke dialekte en is nie vir intellektuele doeleindes gebruik nie.
In 2007 a public debate arises between Rosalind Gill and Linda Duits and Liesbet van Zoonen following publication of an article by Duits and van Zoonen (2006).
Die pinscher is Duits vir 'foksterrier', en die ras se naam het net een -n.
Tydelose gety bevat 'n tagtigtal gedigte wat ook enkele vertalings uit die Duits insluit.
Twee belangrike verskille tussen hierdie roman en byvoorbeeld verskeie hedendaagse ontspanningsromans in Duits, is die Christelike elemente en die humor.
Department Afrikaans & Nederlands, Duits & Frans, Universiteit van die Vrystaat
Henriette Grove se naam word op Duits gespel, sonder deelteken (pp.