EARLO

AcronymDefinition
EARLOEnhanced Airlift Reporting for Logistics & Operations
References in periodicals archive ?
Jokilehto (Feilden, Jokilehto 1998), Johno Earlo (Earl 2006), Salvadoro Munoz Vinas (Vinas 2005) ir kitu mokslininku darbais, buvo isanalizuota Europos teorines ir praktines minties raida ir isstudijuoti svarbiausi Tarptautines paminklu ir istoriniu vietu tarybos (ICOMOS) (3) paveldotvarkos darbus reglamentuojantys dokumentai (4).