EBOL

AcronymDefinition
EBOLExpression Based Object Language
EBOLEmory Beacon of Light, Inc. (Washington, DC)
EBOLElectronic Bills of Lading (shipping)
References in periodicals archive ?
Ebol said that after 10 to 12 minutes of being stuck on the tracks, he and his friends tried using the emergency lever in their coach to get some fresh air.
His other slain supporters, he said, were Rene Ebol, the head of the city's barangay (village) affairs office; Evelyn Declaro, a former barangay chair and assigned at the Solid Waste Management Office; and Arthur Hadjirul of the city's barangay affairs office.
Draw ar gyrion Cors Bodeilio, roedd y gwydde bach yn amlwg iawn ar ganghennau'r helyg a blodau dail carn yr ebol (Tussiolago farfara; coltsfoot) i'w gweld yn ymddangos islaw.
Un o'r datblygiadau mwyaf cyffrous eleni oedd rhannu ras Y Ddraig Fach Gymreig i geffylau rhwng dwy a thair oed yn ddwy ras ar wahan ar gyfer ebol ac ebolesau.
Mae rhai Sipsiwn wedi smocio'r dail wedi eu cymysgu hefo dail carn yr ebol, ac mae o'n cael ei ddefnyddio yn y baco 'herbal' sy'n cael ei werthu.
five months old; Andrea Hilario, 15; Lorna Catubay, 37; Pauleen Catubay, 10; Jonalyn Salayog, 10; and Ereneo Tan, 58, of Barangay Butas na Bato; Elaisa Abat, 24; Madelyn Ebol, 40; and Salvacion Anda, 46, of Barangay Umiray.
The first was Rene Ebol, the head of the city's barangay affairs; then Evelyn Declaro, a former barangay chair and assigned at the Solid Waste Management Office; and Arthur Hadjirul of barangay affairs.
Mae'r rhan o'r arfordir ym mherchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae'r llwybr yn arwain heibio i Borth Tywodog, ac ymlaen heibio Porth Newydd a Phorth yr Ebol nes cyrraedd Trwyn y Gader.
Diolch yn fawr iawn i Catherine Jones, Waunfawr am rannu ei hatgofion o'i thaid yn hel dail carn yr ebol, eu sychu yn y popty cyn eu malu'n fan a'u smocio; difyr dros ben ac mi fuasai'n dda clywed am ragor o enghreifftiau.
2 0 4, Ryan Casault 3 0 9, Kyle Driscoll 8 6 23, Joe Thibeau 2 0 4, Brendan Ebol 2 1 5, Zander St.