EDAU

AcronymDefinition
EDAUElectronic & Digital Art Unit (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae Edau Bywyd, sydd wedi'i gosod mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, yn dilyn bywydau nifer o bobl ar un dydd Sadwrn penodol ym mis Mehefin.
Cymrodd rhyw awr i roi edau ar y bobbin, a deall sut oedd y cyfan yn gweithio, ond wedyn - awe.
Mae cyffyrddiad sidanaidd i'r blew yma, ac mae eu cryfder a'u hyblygrwydd yn ogystal a'u tueddiad i droelli nes eu bod yn cydio'n eu gilydd yn eu gwneud yn ddelfrydol i'w nyddu'n edau.
Rwyf yn ei gweld rwan yn tynnu'r edau ar hyd y cwyr cyn dechrau gwnio rhywbeth.
A Nain yn egluro mai botwm o got ei mam oedd yr un mawr du a'r cwafrau o edau sidan arno.
DIOLCH i Gaynor Hughes am adael inni wybod fod edau gryf neu 'edau lin' yn cael ei gwerthu ym marchnad Caernarfon.
Stori Rebecca Jones o Dy'n y Braich yw hon - stori wir gyda brodwaith gelfydd Angharad fel edau aur yn dirwyn drwyddi.
Nodwedd y rhain ydi fod gand-dyn nhw gorff tenau, gosgeiddig ac yn ami iawn, mae'r teimlyddion - yr antennae - yn hir ac fel edau.
MWYNHEAIS lythyr Gwawr Morris ar gwyro edau. Roedd mam hefryd yn cwyro edau, ond yr enw arno ganddi oedd 'edau gyfrodedd'.
Roedd llythyr arall gan Gwawr Morris, Llanuwchllyn yn son am gwyro edau, edau lin neu edau gyfroda - edau na fedrwch ei thorri gyda'ch llaw, rhaid defnyddio siswrn.
Pleser hefyd oedd darllen llythyr Heddwyn Jones, Dwygyfylchi am yr edau crydd a hefyd am y disgrifiad o drwsio genwair.
Prynais lawer o edau ym mhob un o liwiau'r enfys, ond diflannodd yr ysfa mor sydyn ag y daeth.