EDIFAR

AcronymDefinition
EDIFARElectronic Data Information Filing and Retrieval System (SEBI)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Maximum mean reporting score is of 'information on SEBI Edifar fillings,' followed by information on 'unclaimed dividends,' 'electronic clearing service mandate,' 'top 10 shareholders of the company,' 'changes in equity share capital,' 'dividend history of the company,' and 'list of investors' service centers'.
Ond tybed a oeddan nhw'n edifar go iawn am hawlio treuliau am fwyd ci, trwsio siandeler, glanhau pyllau nofio, cyrtiau tennis ac yn y blaen neu am eu bod nhw wedi cael eu dal gyda'u dwylo yn y pot ml?
Nid yw hi'n edifar gennyf cofier am y cam-broffwydo, o gofio ein bod ar y blaen o naw pwynt ar l ugain munud yn yr hanner olaf - 26 i 17 - ac yr oeddem yn rhannu'r pedwar cais.
Nid wyf yn edifar, er fy mod yn gorfod cyfaddef bod Llundain yn ddinas hudolus.
Cais cyntaf y bore gan y cyflwynydd digymar oedd Edith Piaf yn canu Nid Wyf Yn Edifar Dim, Je ne regrette rien yn y Ffraneg gweriddiol.
Nid fod Morgan yn edifar am hynny chwaith, meddai, gan ei fod wrth ei fodd yn cyflwyno'r gyfres ac wedi ymweld a degau o gaeau pel-droed ar hyd a lled Ewrop yn sgil hynny.
Ar Ol mynd adre' a'u darllen nhw ro'n innau'n edifar na fues i yn y seremoni...
A chan fy mod yn sOn am yrrwyr ac o siarad fel rhywun sydd ddim yn gyrru, yn methu gyrru, yn edifar iawn fy mod yn rhy dwp i yrru (y cymhlethdod elfen fflat pac wedi fy llesteirio unwaith eto) rhaid i mi ddatgan fy siom wrth glywed beth y mae Ewrop yn mynd i'w wneud parthed insiwrio gyrrwyr.
Ond mae hi'n edifar gan Heather iddi fod wedi ymddwyn mewn ffordd mor angyhyfrifol, yn enwedig pan fydd Stud yn dechrau gwneud ensyniadau hynod o annymunol am ei brawd.
Ys gwn i ydy Rowan Williams yn edifar ei fod o wedi gadael Cymru fach a symud i borfeydd ysgallog Caergaint.
Heddiw toes neb yn dangos math o edifar na chywilydd er gwaethed eu trosedd.
Cyn inni gael ein parlysu gan ryfeddod y Ceunant Mawr aed a ni i weld ffilm ar sgrin fawr Imax ac wrth weld rhuthr yr afon a mawredd yr hafnau yr oeddwn yn teimlo'n wir edifar fy mod wedi bod mor wirion ag archebu taith yn yr hofrennydd oedd yn mynd i'n cludo, fesul pedwar neu fesul chwech, dros yr ehangder diwaelod a dibendraw.