EEREN

AcronymDefinition
EERENEnergy Efficiency and Renewable Energy Network
References in periodicals archive ?
(46.) Godfried Udemand, 'T Geestelyck roer van 'T Coopmans Schip, Dat is: Trow Bericht/ hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hemselven dragen moet in syne handelinge/ in Pays, end in oorloghe, viir Godt, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheyt onder Heydenen in oost ende West-Indien: ter eeren Godts, stichtinge syner Ghemeynten, ende salicheyt syner zielen: midtsgaders tot het tijdtlijck welvaren van her Vaderlandt, ende syne Familie (Dordrecht, Fransoys Boels 1638).
En loopt hij om een Ces, `t is weer een man met eeren. (155.) For an important Dutch text treating the problem as one primarily of opposing Christian and Roman traditions, see Johannes Cloppenburgh, Christelijcke Onderwijsinge van Woecker/ Interesen/ Coop van Renten/ ende Allerleye winste van Gelt met Gelt (Amsterdam, Themis Jacobsz.
Woher aber solicher yrtumb erwagssen sey, das die menschen das pildwerch der rnenschen hendt fur Got zu eeren angefangen haben, mag man lesen das 14.
Aber sunst, was aus den creaturen oder menschen werckhen, fiir Got weder eeren noch anbetten.
Aus disem allen ist ja beweislich, das die Cristen, ja all menschen aus gottlicher erfordrung und pflicht kain gemel oder pildwerchen haben, eeren noch anpetten sollen.
39 etc., durch die eeren schlangen, Ntrmeri 21 [21:4-9], und durch die opffer im gesetz, wie im 49., 50.