EEnE

AcronymDefinition
EEnEEd, Edd and Eddy (cartoon)
References in periodicals archive ?
Oud en nieuw Oost-Indien : vervettende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogenthyd in die gewestenk, benevens eene wydluftige beschryvinge der Moluccos ...
Schlosser, Briefdan de zeer ervaarenen en kundigen heere Ferdinand Dejean, behelzende eene nauwkeurige beschrijving der Amboinsche haagdis, Amsterdam: voor rekening van de auteur, 1768.
k ac tr e th fo th bir "The opening meeting," he wrote in i ote wr " ting, mee h"T The Sweeney Guide to the Irish Turf, rf Tu ish Ir he t y eene Sw "was trailed with a blaze of advance h wit as w publicity.
(26) Preparatory information, Anna van Assche: 'Als worddende heuren buyck d'eene reyse ingetrocken, ende daer naer soo styve opgeheven dat men daerop zoude getrommelt hebben ...
1888 Het journaal van Albert Colfs, eene bijdrage tot de kennis der kleine Soenda Eilanden.
Gevolgd door een voorstel van eene nieuwe manier om hoofden van allerleye menschen met zekerheid te tekenen.
Sadly missed by Hilda, much loved dad of Ian, Rita, Gary and Paul, dear father-in-law to Michelle, Sonja and Dawn, special grandad and Opa to Quinton, Marl eene, Craig, Mark, Jack and Daisy.
If you consider that the factors and influences on the eene include stress, toxins, nutrition, behavior and sto-chasticity, then you also would recognize the importance of nutrition and the close-knit community of 12-Step recovery programs in clinical therapy.
Eene bijdrage tot de geschiedenis des Christendaoms in Nederlandsch Oost-Indie (Utrecht: Rijks Universiteit Utrecht, 1897), pp.
90-91) quotes from the Kaapsche Courant en Afrikaanse Berigter of 27 July 1805 and 10 August 1805: 'eene eerste vertoning van Arleguin protege par Blephegor zynde eene Pantomime of Stommespel van onvoelbaare Schimme, die men nog nooit in deze Stad gezien Heeft ...