EIGE

AcronymDefinition
EIGEEuropean Institute for Gender Equality (Vilnius, Lithuania)
EIGEEidgenössisches Institut Für Geistiges Eigentum (Swiss institute for intellectual property)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
According to EIGE, Pavlou said, of all equality indicators in Cyprus, the field of political leadership shows the least improvement.
Dace Kavasa, the founder of Evolve Sia, a consultant on gender equality and diversity and an EIGE Expert Forum member for Latvia, sees the current debate as being characterised as 'fiction versus facts'.
Within the gender equality approach, the strategy and the tools used to promote it are known as 'gender mainstreaming' (EIGE, 2015b).
Rita Segato (2003) (7) Indice elaborado por el European Institute for Gender Equality (EIGE) e integrado por seis dominios centrales (trabajo, ingresos, conocimiento, tiempo, poder, salud) y dos dominios satelite (desigualdades interseccionales y violencia): <http://eige.europa.eu/content/activities/gender-equality-index>.
FOR GENDER EQUALITY [hereinafter EIGE, CASM], http://eige.europa.eu/content/commission-for-the-abolition-of-sexual-mutilationscommission-pour-l%E2%80%99abolition-des-mutilation (last visited Mar.
Bulgaria's Stanimira Hadjimitova has been nominated for the future "Women Inspiring Europe" resource pool at the European Institute for Gender Equality (EIGE).
po at hann kveykde eige upp hog sinn med ne einom dictom (Ioans Saga 13.5).
The teres fel out of her eige. (323-327) Heurodis's fidelity and compassion become the model for Orfeo's own behavior.
(1727) Naukerige en uitvoerige Beschryving van De Kaap de Goede Hoop; behelzende Een zeer omftandig Verhaal van den tegenwoordigen toeftalnt van dat vermaarde Gewelt, deszelfs Gelegenheit, Haven, Sterkte, Regerings-vorm, Uitgeftrektheit, en onlangs ontdete aanleggende Landen; NEVENS Een geleerde Befchryving van het Klimaat en Aart van dat Landfchap; van deszelfs DIEREN, VISSCHEN, VOGELEN, PLANTEN, KRUIDEN; mitsgaders verfcheide WONDEREN der NATUUR, daar te Lande ontdekt; Waar by nog komt, een zeer nette en uit eige ondervinding opgemaakte Befchryving van den oorfprong der HOTTENTOTTEN.
Andrews dealer Eason Eige, who was there the first time Harvey came by with his work, was immediately smitten.
(De ondertitel daarvan kon zijn: Eige vollek eerst.) Tom Lanoye herschrijft ook de Griekse mythe in zijn stuk Mamma Medea volgens de coordinaten van onze tijd.