ELAO

AcronymDefinition
ELAOEnseignement des Langues Assisté par Ordinateur (French: Computer-Assisted Language Instruction)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Caption: Elao Martin (right) and Scott Lamond, a member of th, Scottish Youth Parliament, at the 33Fifty reception.
Pehovelo ohatu ke lipyakidila unene nokutungulula, elao linene oli li apa eshi ndi na owino woludi olo oo nda likola moilonga yange yomoPublic Service Commission nomombelewa omu ndi li paife.