ENW

AcronymDefinition
ENWEthnic NewsWatch (magazine)
ENWKenosha, Wisconsin (Airport Code)
ENWEmergency Nursing World
ENWEnergie Noord-West (Dutch: Energy Northwest)
ENWEnterprise Network Worldwide (accounting firms; Nashville, TN and Paris, France)
ENWEffects of Nuclear Weapons
ENWExtreme Neighbourhood Wrestling
References in periodicals archive ?
Mae arnaf ofn os nad ydym yn gwybod ystyr enw arbennig, ein bod yn creu un yn sydyn iawn, a gorau oll os yw'n un llawn rhamant, neu'n well fyth yn diferu gwaed.
Os oes mwy nag un ddamcaniaeth am darddiad neu ystyr enw, yna, fel pob ysgolhaig gwerth ei halen, nid oes gan Glenda Carr ofn eistedd ar y ffens o bryd i'w gilydd, a chawn ganddi bob tarddiad (rhesymol) posib i gefndir yr enw hwnnw.
Mae'r cen yn edrych fel llwch llwydwyrdd hefo dotiau arno ac apothecia ydi'r enw ar ran ffrwythlon y cen Un peth sydd ar ol: yr enw 'na - Biatoridium monasteriense.
Gwelais flynyddoedd wedyn fod Alun John Richards yn cyfeirio at chwarel o''r un enw un o''i lyfrau ar chwareli llechi (i fod yn deg mae ganddo hefyd chwarel Bwlch y ddwy elor yn agos i''r un safle).
Yn 1926 anfonwyd adolygiad Saesneg o gyfrol o farddoniaeth o'r enw 'Gyda'r Hwyr' gan fardd o'r enw Gwilym Deudrwyn o Fynachlog-ddu i'r Narberth Weekly News.
Ron i'n meddwl fod hyn reit dda, ond yna, dyma ganfod enw ei mam, sef Mary Richards, Negraig a aned ym 1739.
Yn y planhigyn mae cemegyn o'r enw allantoin, sy'n ysgogi twf celloedd ac ar yr un pryd yn gostwng llid, ond mae 'na hefyd alcaloidau ynddo, sy'n wenwynig, felly dydi o ddim yn blanhigyn i chwarae hefo fo.
Tina Sparkle yw ei enw llwyfan, ac mae Tina yn gymeriad ffraeth a digri sy'n derbyn croeso ar lwyfannau ar hyd a lled Prydain ac yn Benidorm yn Sbaen.
maximus oedd y gragen fylchog gynta i'w marchnata, cyn bod son am y queenies, Scallop, yn syml, oedd yr enw Saesneg arni, nid King Scallop.
Nant Daear Llwynog yw enw cywir y Fairy Glen bondigrybwyll, uwchlaw Llanfairfechan (Ffos Anoddun yw'r un ger Betws y Coed.
St Just yw'r enw ar y map ond, mae'r hen enw Cernyweg yn cael ei arddel gan rai, fel Porth Ia am dref wyliau St Ives.
Dau enw arall ar y clefyd yma yw clwy'r fownog a'r dwfr du.