ENW

AcronymDefinition
ENWEthnic NewsWatch (magazine)
ENWKenosha, Wisconsin (Airport Code)
ENWEmergency Nursing World
ENWEnergie Noord-West (Dutch: Energy Northwest)
ENWEnterprise Network Worldwide (accounting firms; Nashville, TN and Paris, France)
ENWEffects of Nuclear Weapons
ENWExtreme Neighbourhood Wrestling
References in periodicals archive ?
Cawodydd o ddrudwy oedd yr enw torfol a awgrymodd y diweddar Athro Gwyn Thomas am haid o'r adar - murmuration of starlings yn Saesneg.
Dw i'n siwr y byddai ambell un yn barod i ymgyrchu i adfer yr enw Tafarn Fach ar gyfer Taliesin.
ENW will index and provide full-text articles from over 100 leading ethnic American publications, representing a combined circulation base of approximately six million.
Mi ddaeth yr enw Cromwell i'r teulu oherwydd fod ei hen-hendaid wedi priodi chwaer Thomas Cromwell .
Weithiau mi fydd pobl yn meddwl mai sbwng ydi'r bl yma ac maen nhw'n cael yr enw "peli golchi'r mr" am fod llongwrs erstalwm yn defnyddio'r rhain i wneud eu golchi.
Medlars' ydyn nhw ac mi holodd fi os oeddwn i'n gwybod yr enw Cymraeg arnyn nhw.
Roedd Alun yn gandryll fod map OS yn nodi mai Bennett's Peak yw enw un bryn lleol ar bwys Abergwaun, wedi ei enwi wrth iddynt greu mapiau newydd yn yr 1980au, gyda'r ffurf yn disodli'r hen enw Cymraeg, Pig y Bened.
Gwelais flynyddoedd wedyn fod Alun John Richards yn cyfeirio at chwarel o''r un enw un o''i lyfrau ar chwareli llechi (i fod yn deg mae ganddo hefyd chwarel Bwlch y ddwy elor yn agos i''r un safle).
Daeth cwpwl ataf a gofyn pam oedd y Swallow Falls yn Betws y Coed wedi cael yr enw.
Ffugio'ch enw i gystadlu, ffugio nad ydych chi'n gwybod pwy yw pwy os ydych chi'n feirniad, a ffugio nad ydych chi wedi cael llond bol erbyn pnawn dydd Mercher os ydych chi'n aros ar y maes carafanau.
Meddylier hefyd am 'Fairy Glen' - un ger Betws y Coed, a'i enw go iawn yn Ffos Anoddun, a'r llall yn codi o'r Sychnant, a'i enw cywir yn Nant Daear Llwynog.
Dyma'r rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd o'r enw Pobol, sy'n bwrw golwg ar fywydau rhai pobl eithriadol gan adlewyrchu'r amrywiaeth oddi fewn ein cymdeithas heddiw.