ENWI

AcronymDefinition
ENWIEast and West Interactive (Istanbul, Turkey)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Gogoniant ein papurau bro ni yw taflu'r chwyddwydr ar y "cewri" hyn, y rhai gyfoethogodd eu hardaloedd gyda'u crefft llygad effro i enwi eu bydoedd.
Hoffais ei sylw na fydd yn enwi'r llofrudd o hyn allan.
"Mae Jeff Evans yn fwngral o fath -- dwi wedi ei enwi ar ol dau dditectif y bum yn gweithio efo nhw am flynyddoedd, ac mae ei bersonoliaeth wedi'i ysbrydoli gan gydweithwyr eraill ...
Oes, wrth gwrs, y mae lle i feirniadu a lle i wella, ond mae cyhuddo'r gwasanaeth sy'n rhoi Galwad Cynnar inni bob bore Sadwrn (i enwi ond un raglen o nifer fawr) o arllwys bratiaith a Seisnigrwydd i'n cartrefi yn nonsens llwyr, a chytunwn phopeth a ddwedodd Cris Dafis yn ei ymateb ar y rhaglen.
Ac wrth son am ddillad, dyna ddiddorol oedd darllen i un o ser Hollywood enwi label ei dillad yn Hiraeth.
Yn ymuno a Chymru yn yr ornest fawr bydd 19 o wledydd eraill yn cynnwys Rwsia, Yr Wcrain, Ffrainc a Kazakstan i enwi dim ond rhai.
Cymry''r Barri eisiau enwi''r ysgol Gymraeg newydd yn 'Ysgol Gymraeg Gwynfor'' ar l Gwynfor Evans, a''r Cyngor yn arswydo rhag y syniad.
Mae'r broliant clawr cefn yn enwi Gruffudd Antur, Catrin Dafydd, Gwennan Evans, Gwyneth Glyn, Rhys Iorwerth, Geraint Jarman, Osian Rhys Jones, Aneirin Karadog, Llyr Gwyn Lewis, Anni Llyn, Gruffudd Owen, Aron Pritchard a Casia Wiliam, ond cawn hefyd air byr o brofiad gan Mari George, Grug Muse ac Eurig Salisbury yn eu tro.
Roedd nifer fawr yn enwi merched Kate Roberts yn syth: Jane Gruffydd yn 'Traed mewn Cyffion'- a'r nain a Geini; merched Kate Roberts i gyd, meddai un, oherwydd eu stoiciaeth: "gwrol yn eu gallu i ddioddef yr oeddynt ac nid yn eu gallu i wneud dim yn erbyn achos eu dioddef ".
YN dilyn eich erthygl ar enwi'r injan drn Eisteddfod Genedlaethol yn Eisteddfod Genedlaethol Porthmadog 1987.