EZT

AcronymDefinition
EZTEasytronic
EZTEasy Sheet Template
EZTElektronischer Zolltarif
EZTEnterprise Zone Trust
EZTEnd Zero Tolerance
EZTExternal Zone Routing Table
References in periodicals archive ?
Concentracion de EZT y produccion de modelos diabeticos
La dosis de EZT que produjo diabetes moderada (170-300 mg/dL) fue la de 45 mg/kg de peso a los 7 dias despues de aplicar una segunda dosis; obteniendo una concentracion promedio de glucosa sanguinea de 265 [+ o -] 33.
Una vez que se identifico la dosis de EZT (45 mg/kg de peso) que logro producir la hiperglucemia, se procedio a la identificacion de la dosis de infusion acuosa de T.
EZT dwuczlonowego wraz z wykonaniem pierwszego przegladu 3 poziomu utrzymania,
uzyskaniem i przekazaniem wymaganych prawem zezwolen umozliwiajacych dopuszczenie EZT do eksploatacji w Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,
przeprowadzeniem instruktazy dla osb wskazanych przez Zamawiajacego 1 z zakresu obslugi i utrzymania EZT 2-czlonowych, 3-czlonowych i 4-czlonowych w ramach zamwienia dla Zamawiajacego 1
W ramach prawa opcji Zamawiajacy zastrzegaja sobie opcje dostawy dodatkowych EZT (oprcz wymienionych w pkt 1), zgodnych ze specyfikacja zamwienia podstawowego w liczbie:
Contractor name : PODMIOTY WYSTEPUJACE WSPLNIE: ZAKLADY USLUGOWE EZT S.