EEN


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
EENEnterprise Europe Network
EENEdinburgh Evening News (UK)
EENEnd to End Network
EENEvangelical Environmental Network
EENEquestrian Educational Network (est. 1999)
EENEPHA Environment Network
EENÉnergies Environnement Nature (French: Environment Energy Nature)
EENKeene / Brattleboro, NH, USA - Dillant Hopkins (Airport Code)
EENEastern Educational Network (Public Television)
EENExtended Enterprise Network (Axcelerant)
EENEuropean Employers' Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Volmondig dank ik hem voor zijn succesvol werk als ik ineens zie hoe op het terraspad een kakkerlak losbandig de jitterbug danst met een muskustor, hoe galwespen en hoprupsen een bosmarmot voeden met een pissenbed en een heggenmus, en hoe een monnikrob een turbotvis verschalkt.
Een vluchtige verkenning van de drie romans suggereert volgens Roos dat de stedelijke omgeving waarin deze gesitueerd zijn, de bourgeois benadering van bepaalde maatschappelijke kwesties, het eurocentrische perspectief en de achterliggende ideologische visie niet strookten met het verwachtingspatroon van de dominante critici.
Geen wetenschapper behoort een ander persoon uit te nodigen om toegevoegd te worden en geen wetenschapper behoort het toe te staan dat zijn of haar naam toegevoegd wordt als co-auteur van een wetenschappelijk artikel als hij of zij niet significant heeft bijgedragen aan het onderzoek waarover gerapporteerd wordt in het artikel.
De stroming heeft zijn wortels in het Roemenie van de jaren '80 waar ze is begonnen als een protest tegen het totalitair regime van de gesloten maatschappijstructuur in dewelke de cultuur werd beheerst door een kleine groep enkelingen die enkel aan hun eigen ideeen en publicaties aandacht schonken waardoor een auteur/artiest omzeggens niet in staat was zijn eigen werk op het publieke forum te brengen.
(35.) The original italics of the eighteenth-century author emphasize the Frenchified character of the wording, which is particularly striking in the Dutch text as words derived from French were relatively uncommon in Dutch: "Een daghuurder die alleen van aardappelen leeft, kan die fyne sentimenten niet hebben als een heer, die zig met het exquiste voedt, dat de natuur en konst voortbrengt; de eerste moet loom, traag, geinteresseerd, laag gevoelig, hard van gemoed, insensibel wezen, daar de laatste levendig, vlytig, ongeinter-esseerd, genereux, compatissant en sensibel zyn moet [ ...
in een enkele stap komt hij jouw en mijn tijd binnen;
In haar artikel 'Building a nation from words: Afrikaans language, literature and ethnic identity' constateert Isabel Hofmeyr dat er in vroege Afrikaanse tijdschriften zoals Die Brandwag en Die Huisgenoot een persoonlijkheidscultus werd geconstrueerd rondom bepaalde Afrikaanstalige dichters.
The local team handles enquiries from businesses in the region, liaising with EEN offices all over the Continent to respond to queries.
The regional EEN team will now be managed by CPI and aims to help North-east firms expand into Europe and secure Euro funding for research and development.
The EEN replaces two former networks, also set up by the EU: Euro Info Centres and Innovation Relay Centres.
Radiologie het een van sy grondleggers verloor, en hy sal deur elke geneesheer en veral die radioloe in die land gemis word.
Myth and reality are contrasted in Een lied van schijn en wezen (1981; A Song of Truth and Semblance) and in the fable-novel In Nederland (1984; In the Dutch Mountains ); in both works, the lives of the narrators--who are authors--become interwoven with the lives of their characters.