FAGU

AcronymDefinition
FAGUFleet Air Gunnery Unit (US Navy)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fagu Chauhan will replace Lal Ji Tandon in Bihar while Ramesh Bais replaced Kaptan Singh Solanki.
Dywedodd Mr Jones: "Mae Home-start yn gwneud gwaith gwych i helpu teuluoedd i fagu plant ac os ydynt yn medru maent yn camu mewn a chynnig cefnogaeth a chyngor bydd yn achub nifer o filiynau o bunnoedd i'r trethdalwyr.
Wedi'r cyfan, dod i'r byd fel "gwyrth", fel person bychan i'w fagu a'i garu'n angerddol ddylai fod yn nod unrhyw enedigaeth.
Our investment is more than that," said Om Prakash, a farmer of Fagu Village.
Cafodd Flex ei fagu yn Llanelli ond symudodd i'r Unol Daleithiau yn wr ifanc i geisio gwireddu ei freuddwyd gorfflunio.
'DOES unman yn debyg i gartref' meddai'r dywediad, ac mae hynny'n wir i Sion White yn Pobol y Cwm yr wythnos hon; wrth iddo bacio ei fagiau a gadael Cwmderi am Gwm Rhondda, lle cafodd ei fagu.
Dros yr wythnosau diwethaf, maent wedi profi nifer o sialensiau a chael cyfle i fagu profiad a bellach mae noson eu perfformiad hollbwysig yn Llundain wedi cyrraedd.
Maen nhw'n dysgu perfformio o flaen cynulleidfa fawr ac yn y pen draw mae hynny'n eu helpu nhw i fagu hyder yn eu gwaith ysgol ac ati.
Bydd Dudley yn paratoi rys[sz]it hefo cig byffalo sy''n cael ei fagu''n lleol yn ardal Helygain.
"Mae hi'n gyfnod hynod o anodd i'r gymuned leol gyda dyfodol y gwaith dur mewn peryg," meddai Kyle James, sy'n 19 oed ac wedi'i eni a'i fagu ym Mhort Talbot.
Cafodd Elis ei fagu yng Nghaerfyrddin ac mae ei rieni, a'i deulu estynedig wrth eu boddau eu bod yn gymeriadau amlwg yn ei storiau a'i gomedi.