FALM

AcronymDefinition
FALMFree Access to Law Movement
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In 2007 the GLIN databases of abstracts were added to WorldLII's search scope (and a facility to browse by country or year was added), and GLIN became a FALM member.
FALM was established in 2002 at a Law via Internet conference in Montreal, Quebec, and represents an affiliation of LIIs.
(IV) Curso de Medicina Veterinaria, FALM, UENP, Bandeirantes, PR, Brasil.
Roedd cerdded y traeth yn falm i'r enaid a hwnnw bron yn wag - y traeth hynny ydi, nid yr enaid.
Roedd yr wythnos a gawsom yn byw mewn hen fwthyn pysgotwr wedi ei leoli yn y twyni tywod ar lan y mor ger pentref St Guenole yn falm i'r enaid, ac yn gyfle i gael darllen yn dawel a bwyta amrywiaeth o fwyd o'r mor.
Beth bynnag fe fyddai egwyl ar yr ynys yn falm i'r enaid ac yn talu ar ei ganfed o ran egni wedi i mi ddychwelyd."
Ie, criw o rai yn gwirioni yr un fath ac yn dioddef o glwy nad oes iddo falm yng Ngilead.
Man hyfryd ymhell o ddwndwr y byd Yw Penmon y gaeaf a'r haf Ac yn ei dawelwch rhyw falm o fwynhad Ac iechyd i'm henaid a gaf.
Roedd defaid a gwartheg yn pori'n dawel yn y caeau a heddwch fin nos yn falm i'r enaid.
Dyw hwnna ddim yn taro rhywsut..." Doedd T Llew ddim yn brin o farn nac o'i mynegi chwaith ond, hyd yn oed pan oedd yn beirniadu eich gwaith, roedd y llais a'r llygad yn falm.
Roedd ei chwerthiniad gonest a'i hiwmor parod yn falm i unrhyw enaid.
Hyd yn oed ar ddiwrnod diflas o Chwefror, gall yr oriel hon fod yn noddfa, ac roedd treulio dwy awr dan do'r adeilad gothig hwn yn falm i'r enaid.