FARF

AcronymDefinition
FARFFlorida Association of Rehabilitation Facilities (Tallahassee, FL)
FARFFanconi Anemia Research Fund, Inc. (Eugene, Oregon, USA)
FARFForeign Artsy Rare Films (New College of Florida, Sarasota, Florida)
FARFFederal Access Recovery Fee (telecommunications surcharge)
FARFFunding Allocation Request Form
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Facility (*) Location Climate Zone([dagger]) AARC East Texas/Piney Woods Humid subtropical FARF Central Texas/Hill Country Semi-arid ARF East Tennessee Temperate Average Annual High Average Annual Low Facility (*) Temperature (Celsius) Temperature (Celsius) AARC 25.3 14.1 FARF 26.4 14 ARF 20.4 8.9 Facility (*) Annual Precipitation (cm) AARC 117 FARF 81 ARF 119 (*) AARC--Applied Anatomical Research Center at Sam Houston State University; FARF--Forensic Anthropology Research Facility at Texas State University; ARF--Anthropology Research Facility at the University of Tennessee.
Of note, the FARF recommends screening for oral cancers (which affect 14% of FA patients) from the age of 10 years, with 6-monthly clinical assessment by a dentist with knowledge of and experience in detecting pre-malignant lesions of the oral mucosa.
By mid-1997 the government signed peace deals with FARF and the MDD leadership and succeeded in cutting off the groups from their rear bases in the Central African Republic and Cameroon.
An April 1997 peace agreement between the government and FARF to integrate FARF forces into the state army broke down, resulting in renewed fighting in October 1997.
Tynnodd ei law yn araf drwy'i farf. "Wyt ti'n fab i Lowri Williams felly?" "Yndw.
Yn eu mysg roedd y ddau ddiweddaraf yn y gyfres boblogaidd 'barddoniaeth boced-din' sydd yn ychwanegiad i'w croesawu i 'hiwmor Hedd', 'mwy o limrigau Prysor', 'petha Jos Giatgoch' a 'rhigymau Wil Sam' a mwy, sef 'rhigymau Eben farf' sydd yn gynnyrch hiwmor unigryw Lyn Ebenezer ac a glywyd gyntaf yng nghyfresi poblogaidd Radio Cymru 'Dros Ben Llestri' a 'Thalwrn y Beirdd'.
MAE ganddo farf, gormod o CD's a'r gallu anhygoel i ddawnsio yn wael.
Ond pan edrychwyd ar wyneb yr hwn fu yn yr eira drwy'r gaeaf, roedd ei farf cringoch a'i wallt wedi tyfu llawer iawn.
Na, nid Yasser Arafat gyda'i sgarff sinistr; na, nid Osama bin Laden, gyda'i farf fawr hir fygythiol; foneddigion a boneddigesau rhowch groeso i'r llwyfan rhyngwladol i ddyn bychan efo llygaid sbaniel a gwn hogyn bach diniwed, George W Bush.
Wel ydi, mae o, mae o yn gwybod ei stwff ac yn yr un ffordd a John Peel a Bob Harris mae ganddo farf sydd yn gwneud ei sylwadau yn hyd yn oed fwy soffistigedig.
Cofiaf Ian Curtis yn gwneud ei ddawns pry yn marw ar y llwyfan, cofiaf Bernad yn gwisgo crys piws ac yn edrych yn Almaenig iawn, cofiaf Hooky a'i farf a'i fas wrth ei benglinia a chofiaf y pwer aruthrol 'na o'r llwyfan.
Dwi ddim yn cofio ei enw iawn ond yr oeddem ni rai ifanc yn ei alw'n 'Santa Clos' - yr oedd ganddo farf mawr gwyn.