FARW

AcronymDefinition
FARWFrisco Area Republican Women (Texas)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A hyn i gyd wedi digwydd cwta flwyddyn ers i dad farw mae yna gymaint dwi ishe ei wybod.
Wedyn, mi gawson nhw eu gweld yn bwydo yn ochrau Ynys Aranmore ac yn ddiweddarach, mwya'r piti, yn farw ar Ynys Rutland.
However, Farw confirmed that he will do his best to convince the 30-year-old to change his mind and rejoin his Ismaili teammates.
Gwnaeth Alwyn Rowlands lewygu yn ei gartref ym Malltraeth ar Ddydd Nadolig, ac y drist iawn, bu farw pan oedd dim ond yn 53 oed chwe wythnos yn ddiweddarach ac yntau heb ailddeffro byth ar ol hynny.
WILLIAMS David Leslie Ar ddydd Llun Tachwedd 26ain wedi brwydro'n ddewr gyda'r salwch bu farw Dai, Pleasant Hill, Blaencwrt, Llanwnnen.
Bu farw Tecwyn Roberts yn 1988 ac fe gafodd ei gladdu yn nhalaith Maryland.
Y gerdd fwyaf adnabyddus efallai yw Dulce et Decorum est sy'n gorffen gyda'r sylw mai celwydd yw'r anrhydedd i farw dros eich gwlad.
Ar fur yr eglwys, mae carreg i gofio William Williams o Frondanw fu farw ym 1778 efo'r nodyn 'He was the first who introduced sea banks into this part of Wales.' Un o hynafiaid Robin Llywelyn yw hwn, ac roedd hyn o ddiddordeb i mi gan mod i newydd ddarllen hunangofiant ei nain, 'All Stracheys are Cousins' gan Amabel Williams-Ellis, llyfr hynod o ddifyr.
Ond bu farw ei chwaer pan oeddem yn ffilmio'r rhaglen ac mae hi mewn perygl o golli ei phresgripsiwn.
Maes o law, daeth cyfarwyddwr newydd i ofalu am y ganolfan, Alison Lane, Cymraes o Ogledd Cymru, merch uchel ei pharch yn Puebla, er trist nodi iddi farw y llynedd.
Hefyd ei chwaer Gwenda, mam, Nain a Merch a fu farw Awst 3ydd 2010 yn 61 mlwydd oed.
Ond yn anffodus roedd yr anafiadau yn rhy ddifriol a bu farw'r bachgen bach.