FASET

AcronymDefinition
FASETFall Arrest Safety Equipment Training
FASETFamiliarization and Adaptation to the Surroundings and Environs of Tech (Georgia Tech)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Manyetik rezonans ile kikirdak goruntulemede kullanilan; spin eko (SE), gradiyent eko (GRE), faset spin eko (FSE), uB boyutlu SE ve GRE gibi sekanslar morfolojik degerlendirmeyi saglamaktadir.
"Faset ti'n ei defnyddio ar gyfer dy waith sgwennu?" gofynnodd.
Enige faset van die kennis (dit wat oor die entiteit bekend is), mag op 'n gegewe punt van belang wees vir 'n spesifieke linguistiese doelwit.
Lomber spinal stenoz semptom ve bulgulari spinal kanal ve sinir koku kanali cevresinde kemik ve bag dokularindaki degisiklikler, disk dejenerasyonu, ligaman ve faset eklem hipertrofisi, osteofit olusumlari sonucu ortaya cikar (3).
Wat egter wel onteenseglik beweer kan word, is dat ruimtelikheid, in die wydste sin van die woord, inderdaad 'n prominente faset van die digwerk van vroue in Afrikaans rondom die eeuwending na die 21e eeu is.
Agirlik dagilimindaki bu degisim intervertebral diskler, faset eklemler, ligamanlarda stres yaratir eklem inflamasyonu ve sinovyal sivi uretimine neden olur (15, 46).
Die aantreklikheid van 'n teks is 'n faset wat dikwels verwaarloos word deur adviesboeke--waarskynlik omdat styl skynbaar 'n subjektiewe en moeilik omskryfbare invloed op die teks het.
Basarisiz bel cerrahisi sendromunun foraminal stenoz, agrili disk, psodoartroz, rekurren disk, iyatrojenik instabilite, faset kaynakli sorunlar, sakroiliak eklemlerden kaynaklanan nedenler gibi bircok nedeni vardir (18).
Sy wonder of mense nie besef: "Dat ek miskien net getrou wou wees aan 'n sekere faset van my samestelling, dat ekjuis wou wegbreek van die moraliserende patroon waarin my vrouwees gegiet is?" en sy besluit "The real trouble about women is that they must always go on trying to adapt themselves to men's theories of women" (49).