FAWD

AcronymDefinition
FAWDFriday after Work Drinks (social club)
FAWDFamily and Work Decisions (Australia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ac adrodd pennill fel hon wnaeth Ifan Jones o Abererch: 'Awn i'r mynydd,' medda'r fawd, 'Be wnawn ni'n fanno?' medda bys yr uwd, 'Awn i ddwyn defaid,'medda'r hirfys.
Doedd ffilm frawychus Rutger Hauer 'The Hitcher' ddim yn y sinemau tan 1986 a beryg i hwnnw wedyn wneud i sawl un roi ei fawd yn ol yn ei boced.
WRTH ddarllen lythyr Mary Evans, Llangefni yn ddiweddar, am y ffordd y cafodd fadael 'r defaid, rydw innau'n cofio cael defaid ar fawd fy llaw dde a chwith, a dyna'r union feddyginiaeth gefais i.
Parthed y rhigymau ar flaenau'r bysedd, dwi'n cofio cael fy nysgu tra'n blentyn bach dros hanner canrif yn l bellach: Modryb y Fawd, Bys yr Uwd, Sin y Gogor, Dic y Peiper a Sionyn bach bach yn cario dwer i'w fam.
Dyma rai o'r ymatebion ddaeth i law: BYDDAI Mam yn dweud hon wrthym ni ein pedwar yn ein tro pan oeddym yn blant bach, a dyma hi: Ddoi di i'r mynydd meddai'r fawd, I beth meddai bys yr uwd I hela llwynog medda'r hir-fys Beth os gwl ni medda'r canol-fys Llechu dan lechan meddai'r bys bychan.
Mae y sgidia' mawr wedi eu sgwrio yn ln, Yn drefnus yng ngwaelod y gist, A honno yn barod i'th ddilyn, Shon, A thiced wrth ei chlust; Mae y beudy, y sgubor, y stabal a'r bing Yn edrych yn llwm a thlawd, A thithau yn mynd a'r gist ar dy war Gan roddi clec ar dy fawd.
"Yn bendant mae o'n byw o dan y fawd, ac 'falla 'i fod o'n mwynhau hynny hefyd, tydi o ddim yn gorfod meddwl ryw lawer drosto'i hun felly!"
A dim ond yn 1905 gafodd hi ei hannibyniaeth; Sweden oedd yn ei rheoli tan hynny, wel, ar ol 434 mlynedd dan fawd Denmarc.
A chyfrol, gyda llaw, sy'n cystadlu e Chaneuon Ffydd am ei bod hi'n beryg bywyd tasa chi'n digwydd ei gollwng hi ar fawd eich troed!
O edrych yn Ol, doedd dim "thermostat" bryd hynny, dim ond synnwyr y fawd, ac roed yn troi allan yn iawn bob tro.
Mathew (Rhodri Miles) yw'r gitarydd gwalltog o Dreforys sy'n ymddangos yn foi c3/4l iawn ond a yw e o dan fawd ei bartner Charlie (Clare Hingott) mewn gwirionedd?