FEDD

AcronymDefinition
FEDDFédération Européenne pour l'Ethique et le Développement Durable (French: European Federation of Ethical and Sustainable Development)
FEDDFlood Elevation Determination Docket
FEDDFoundation for Educational Digital Development (Australia)
FEDDFabrication Électronique de Dordogne (French: Electronic Manufacturing Dordogne; Dordogne, France)
FEDDfugitive emissions detection device
FEDDFeasible Earliest Due Date
FEDDFor Early Domestic Dissemination
FEDDFamily of Electronic Deceptive Devices
FEDDFédération Européenne de Discothèques et de Dancings (French: European Federation of Discotheques and Dance Halls)
FEDDFreshman Engineering Design Day (various universities)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cawsom ychydig o siom pan welsom y garreg fedd. Nid un fawr lechen fel y mwyafrif oedd yn y fynwent oedd hi.
Ms Fedd, a single mother who was four months pregnant, died at the scene.
edd n ws yr I yn Felly wrth i'r archaeolegwyr grafu pen am arwyddocad y lythyren od, llythyren yn gysylltiedig a rhai ysgrifau crefyddol a hyd yn oed symbol Tsieineaidd cofiais am yr hen garreg fedd. Digon o waith fod cysylltiad Tsieineaidd a chwareli Dyffryn Nantlle a llai tebygol fyth yw fod rhyw gwlt crefyddol wedi bodoli yma yn Norothea yn y 19eg ganrif.
Dangosodd Dafydd sawl carreg fedd o ddiddordeb yn y fynwent, y gyntaf oedd carreg fedd Sioned neu "Sionad" fel y sillafwyd ar y garreg.
Cysegrodd ei fywyd i fynd o gwmpas y wlad yn pregethu (13,000 o weithiau yn ol ei garreg fedd).
Yr wythnos hon, bydd hi'n clywed am ymdrechion Heddlu De Cymru i ddod o hyd i lofrudd tair merch ifanc yn yr 1970au, a sut y bu'n rhaid codi dyn o'i fedd i brofi ei fod yn euog.
Fel dosbarth rydym eisoes wedi ymweld 'r hen Eglwys, Santes Fair a safle'r Amgueddfa Forwrol a'r wythnos dwetha cawsom drip ar y bws mini i Eglwys hynafol Pistyll gan dreulio awr hamddenol yn eistedd yn yr Eglwys yn trafod nodweddion hynafol y safle, y bedyddfaen Geltaidd a'r murlun o ocr coch yn dangos Sant Christopher cyn gorffen ein ymweliad wrth garreg fedd yr actor Rupert Davies (Maigret wrthgwrs).
Diwrnod arferai fod, ac sy'n dal i fod i ryw raddau, pan fydd llawer ohonom yn ymweld a mynwentydd i osod blodau ar fedd ein anwyliaid.
"Mae dyn yn ei chael hi'n anodd deall maint a graddfa'r colledion, ond roedd hi'n hyfryd, os mai dyna'r gair cywir, dod o hyd i fedd fy hen, hen daid ac eistedd yno a thalu teyrnged bersonol iddo," ychwanega.
Un o arwyr mwyaf Aled ydi Wolfgang Amadeus Mozart, ac roedd ymweld man geni'r cyfansoddwr o Awstria yn Salzburg a'i fedd yn Fienna, yn brofiad hynod emosiynol iddo.
Wrth ymlwybro at yr eglwys dyma gyrraedd carreg fedd Eben Fardd (1802-18830, ysgolfeistr a bardd 'rhamantaidd', un o drigolion enwocaf Clynnog Fawr.