FEICS

AcronymDefinition
FEICSFamily Emotional Involvement and Criticism Scale
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Luego se procedia a explicar las escalas para que fueran llenadas por el paciente (FEICS y FACES III) y el cuidador (FEICS, FACES III y ECF).
To examine the validity of the patients' perceptions of criticism with the PCS, congruence to the FEICS score was also examined by calculating correlations.
Ond pan dach chi ar feic, ac ar frys, mae'n lladdfa!
Construct and criterion validity has been established by comparing FEICS to well-known measures of family functioning and social support.
Dim ond un waith y cafwyd codwm, a dim ond un araf, di-anaf oedd hwnnw, a hynny gan Cheryl - y feicwraig orau ohonon ni; yr un gyfaddefodd ei bod wedi cynrychioli Dyfed ar gefn ei beic yn yr ysgol, ond nad oedd wedi bod ar feic ers hynny.
Familial criticism was measured with the Family Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS).
CWESTIWN sydd wedi cael ei ofyn i fi amla ar Faes y Steddfod, ar wahan i "Faint gymrodd i ti ddod fewn?" ac "Onid yw'r tai bach ma'n hyfryd?", oedd cwestiwn gan bobl oedd wedi dod a'u beiciau i'r Steddfod yn cwyno pam nad oedd taith feics swyddogol wedi ei drefnu i'r cannoedd o bobl sy'n awchu i gael un diwrnod o ryddid oddi ar y Maes a'r mwd?
Yn ogystal, mae Coed y Brenin wedi cael pres i greu llwybr newydd sbon, y 'Minor Taur,' fydd yn addas ar gyfer teuluoedd a dechreuwyr ond fydd hefyd yn ddigon llydan i bobl ag anableddau allu ei ddefnyddio ar feics arbennig.
YN dal i geisio ail-greu taith feics fy nhad, dychwelais i Orllewin Iwerddon ym mis Awst - fel ron i wirionaf.
AR drothwy dechrau ras feics enwoca'r byd, mae'r seiclwr proffesiynol Gruff Lewis yn dweud bod Cymru'n haeddu cynnal cymalau o Le Tour de France yn y dyfodol.
Roedd teuluoedd gyda'i cwn a'u coetus, ceffylau gwedd yn tynnu'r cychod pleser, a hogiau ar feics yn gweu drwy'r cyfan.