FEJI

AcronymDefinition
FEJIForum of Environmental Journalists of India
References in periodicals archive ?
Ddylia peth fel hyn ddim bod o ddiddordeb i feji, dwi''n gwybod, ond y mae o.
Dwi'n colli cael fy neffro yn blygeiniol gan geiliog Mathrafal, yfed paned gynta'r bore wrth ogleuo bacwn yn dod o'r babell gyfagos (pleser cudd pob feji), a'r blas cymaint gwell sydd ar fwyd pan gaiff ei fwyta yn yr awyr iach.
Am ryw reswm mae'r tri caffi gora yng Nghymru ar droed yr Wyddfa; Ty Mawr, Rhyd Ddu, am ei omelette, Ceuant Isaf, Llanberis, am ei fara brith a caffi Capel Bethania, Nant Gwynant, am eu brecwast "feji".