FELF

AcronymDefinition
FELFFédération des Éleveurs de Lièvre de France (French farming federation)
FELFFederal Educational Leadership Fellows
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
line 972 thyfelf Newton] thy felf Baskerville 1758, 1759.
Jean Hughes, Ynys Mon Y Rhosyn 'Does unpeth yn debyg i harddwch Y rhosyn ar doriad gwawr, A'r gwlith ar ei felfed betalau Yn treiglo yn araf i lawr.
Gwirionwch at y ffrog felfed ddu efo tiwlips mewn hufen, neu''r un las tywyll efo addurn pili pala mewn mwclis bach gwydr arni.
CYDNABYDDIR y twrch daear, neu'r wahadden, fel creadur parchus, gweithgar a deniadol gyda'i got ddu, felfed.
Gwisgai got werdd felfed, adeg tua cant a hanner neu fwy o flynyddoedd yn ol.
Mae'r ddau le'n gwneud eu gorau ond mae llawer o ffilmiau da'n cwympo rhwng dwy o'u seddau felfed ffug.
Roedd yn gymeriad 'gwahanol' - efo gwallt gwyn trwchus, braidd yn hir a'i siaced felfed ddu.
Mae un o gerddi plant I D Hooson i'r Cwningod yn son am y ddwy gwningen fechan oedd yn eistedd ger y llwyn ac medda fo: Un yn gwrando'n hapus Ar gan yr adar mwyn, A'r llall a'i phawen felfed Yn rhwbio blaen ei thrwyn.