FENTRA

AcronymDefinition
FENTRAFederaciòn Nacional de Trabajadores (Guatemala)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'n amlwg ei fod o wedi gweithio'n galed arni cyn ei chyhoeddi, achos mi fentra i ddeud ei bod hi bellach yn curo Afallon (y nofel enillodd) yn rhacs - a dyna oedd barn pob un ohonon ni.
Heno, mae un o hen elynion Bili (ac nid yr unig un mi fentra i), Columbo, yn benderfynol o'i ddal - eto!
Bydd y canlyniadau yn go siomedig, mi fentra i ddweud.
A fentra i ei fod rywle yn helpu rhywrai os yw'n medru.
Fentra i, y bydd pob un darllenydd yn gallu cofio adeg pan oedden nhw fod i fynd ar wyliau ac wrth gau'r ces, chwilio am docynnau awyr, tren, allweddi'r car, iddyn nhw deimlo rhyw "ysictod" mwy poenus na'r un a deimloddTH Parry Williams.
Yn ariannol, gyda pounds 5,000 yn wobr, seremoni Medal Goffa Daniel Owen ydi'r uchaf ei gwobr yn yr Eisteddfod ac mi fentra i ychwanegu bod camp nofelydd llwyddiannus yn llunio gwaith tua 40,000- 60,000 o eiriau yn haeddu cydraddoldeb rhyddieithwyr Y Fedal Ryddiaith (fedr ennill Medal am cyn lleied 15,000 o eiriau) a phrifeirdd gaiff eu coronau a'u cadeiriau am awdlau neu bryddestau a dilyniannau deucan llinell o hyd.