FERW

AcronymDefinition
FERWFoundation for the Empowerment of Rural Women (Mongolia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Roedd mymryn o ferw dwr yn tyfu wrth ochr y nant a brigyn yn drwm o fwyar duon yn crymu drosti.
"Mae'r Danube yn ferw o bysgod - hon ydi'r ail afon fwyaf yn Ewrop.
Ffermio Meinir Howells YN ddiweddar cefais gyfle i deithio i Ffair Aeaf Ynys Mon oedd yn ferw gwyllt o gystadleuwyr, anifeiliaid o bob lliw a llun a chynnyrch fferm blasus.
Mae taith hir Cerys yn cychwyn yng Nghairo, Illinois a fu unwaith yn borthladd prysur ac yn rhan allweddol o fasnach fyd-eang America, ond erbyn hyn mae'r llongau'n hwylio heibio ac mae strydoedd y ddinas a fu unwaith yn ferw o fasnach yn llwm ac yn ddiffaith.
Trefi oedd yn bentrefi ddoe bellach yn filiwn o bobol, strydoedd yn ferw, pethau'n cael eu gwerthu a'u cario a'u symud, bron yr un olygfa wag.
Ar 61 wythnosau o chwysu yn y gegin mae'r cyffro yn y Casa yn ferw heno wrth i ni gyrraedd y rownd derfynol.
Ac wedyn, mae gennym ni holl angerdd Uwch Gynghrair Rygbi Cymru, gyda Phontypridd yn croesawu Glyn Ebwy i ferw Heol Sardis.
Yng nghanol cyffro Pencampwriaeth y Chwe Gwlad mae enwau fel Sam Warburton a Toby Faletau yn ferw mewn sgyrsiau ledled y wlad, a rhaid cofio mai yn nhim dan 20 Cymru y bu'r ddau yma, a nifer o chwaraewyr eraill o'r garfan, ddechrau eu gyrfaoedd rygbi rhyngwladol.
Gyda chyfanswm o pounds 60,000 i'w ennill yn ystod y tridiau mae'r cythraul cystadlu yn ferw wrth i yrwyr o'r safon uchaf gystadlu amy gorau.
Mi fydd Porthaethwy yn ferw gwyllt o siwmperi nos Wener, pawb yn cefnogi a phawb wedi mopio!
Tra cynhelir y prif gystadlaethau canu, llefaru a dawnsio yn y prif bafiliwn, mi fydd y Maes yn ferw gwyllt o bob math o ddigwyddiadau o fwyd i bel-droed.