FESTRI

AcronymDefinition
FESTRIFederación Sindical de Trabajadores Independientes (Spanish: Union Federation of Independent Laborers; El Salvador and Guatemala)
FESTRIFederación Sindical de Trabajadores Informales (Spanish: Union Federation of Informal Workers; Guatemala)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dewch a phecyn o fwyd efo chi, a chawn ymgynnull nol yn Festri Carmel i weld arddangosfa a thrafod sut i barhau gweledigaeth Mary a Silyn.
| Fy rhieni tu allan i Gapel Soar dro'n ol, ac ar y chwith, y darlun o Edmund Evans yn y festri
Ymholiadau pellach i Mr Ian Smith, Autumn Leaf, Trefnwyr Angladdau Annybynnol, Yr Hen Festri, Taberacle, Teras Seaview, Porth Tywyn.
Bu gwaith yr arlunydd yn crogi ar wal festri capel Horeb am flynyddoedd lawer.
Swm go uchel am gladdedigaeth yn ystod y cyfnod hwn o ystyried mai deg swllt a chwecheiniog a ofynnai''r Festri am gladdedigaeth o fewn muriau''r eglwys yn 1832.
Cawn glywed hen ffefryn yng Ngorsaf Drn Tanygrisiau a dwy gn newydd sbon, sy'n cael eu perfformio yn hen festri capel Bethel yn y pentref.
PHASE one of arts initiative project Y Festri in Llanberis has recently been completed following a grant of PS4146.80 from housing association Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG)'s Community Investment Fund.
Yn gwisgo fy het "darlithydd" mae gennyf ddosbarth Dysgu Cymraeg / Archaeoleg (Dysgu Gydol Oes) drwy Brifysgol Bangor bob bore Mercher yn festri Capel Ebenezer, Llanfairpwll.
A dyma hi'n dechrau chwerthin wrth fy ngweld i yng nghefn festri capel y Bedyddwyr yn ceisio ei helpu a 'ngheg fel rhyw bysgodyn gwallgof.
Bydd cyfle i glywed hen ffefryn yng Ngorsaf Drn Tanygrisiau a dwy gn newydd sbon, sy''n cael eu perfformio yn hen festri capel Bethel yn y pentref.
Capel Llithfaen yw'r adeilad ac y mae ar fin cael ei werthu i brynwr preifat a'i droi yn gartref gyda chaniatad i'r gynulleidfa fechan sydd yno barhau i addoli yn y festri. Wyddom ni ddim a fydd y prynwr yn dod i'r pentref i fyw neu ai ty haf fydd y capel.
The meeting will be held at 7pm on Monday night at Festri Capel Penlan, Pwllheli.