FFAN

AcronymDefinition
FFANFunctional Foods and Nutraceuticals (University of Guelph, Canada)
FFANFreight Forwarders Association of Nepal (Kathmandu, Nepal)
References in periodicals archive ?
Mae eu ffans selog yn dal i gofio amdanynt er eu bod yn alltud yng ngogledd Lloegr - ac mae nifer fawr o Gymry yn aros yn y Gresham bob blwyddyn yn hel atgofion ac yn ail fyw'r dyddiau da yng nghwmni'r ddeuawd, Aloma Jones a Tony Jones.
Meddai Lowri, Ers cychwyn Ralo+ 'nl yn 2004, mae''r gyfres bellach wedi adeiladu cefnogaeth selog a brwd gyda ffans o Gymru ac o bell, ac ry''n ni wedi datblygu i fod yn un o gyfresi mwyaf poblogaidd Prydain ar gyfer campau''r Byd Moduro.
Mae ffans Cymru'n frwd wrth gefnogi'r cystadlaethau, o'r rhai lleol i rai mwya''r byd.
Mae criw Llanberis ymysg y ffans mwyaf triw sydd gan y ddau a nos Lun fe fydd Elin yn holi beth yw'r apel?
Cawn glywed gan yrwyr gorau'r byd am eu gobeithion a hefyd teimladau'r ffans wrth i'r tridiau o frwydro ddechrau o ddifrif.
Ond ella na ddylid cymryd y petha 'ma ormod o ddifri, wedi'r cwbl mae'n amlwg mai cael hwyl ydi prif nod - neu unig nod - y band, ac mi fydd eu ffans wrth eu boddau mae'n siwr.
Yn ogystal a'r ffans gwreiddiol oedd am ail-fyw'r '70au, roedd y dorf yn gymysg o bobl ifanc a phlant fyddai'n profi perfformiad byw gan y grw p am y tro cyntaf - a hynny, yn eironig ddigon, yn eu gig ola' erioed.
Bydd cyflwynydd Y Clwb Rygbi, Gareth Roberts yn cael lifft yn nhacsi Michael; cawn gwrdd ag un o ffans mwyaf y gyfres gomedi C'mon Midffild ac fe fydd y gantores o Sir Benfro, Lowri Evans yn gwneud perfformiad arbennig yn nhy ei ffan fwyaf.
Mae Rachael yn gobeithio y bydd y rhaglen yn mynd a'u ffans yn ol i 1996 ond hefyd yn apelio at ffans newydd.
Bydd cyfle i glywed mwy am hanes y rali wrth i'r criw ymuno e ffans a'r gyrwyr yn Theatr y Mwldan yn Fforwm Clwb Moduro Dyffryn Teifi.
Meddai Lisa: "Mae arddull Catrin yn reit 'cwyrci', mae ganddi for o ffans yn barod, dw i'n siwr bod dyfodol disglair o'i blaen hi.
Roedd llawer o'r ffans gwreiddiol yno hefyd, a rhai roedden ni'n eu cofio mor dda fel y gallen ni bwyntio bys i'r gynulleidfa a galw arnyn Brychan Llyr nhw i ddod ar y llwyfan i ganu.