FFAN

AcronymDefinition
FFANFédération Française des Associations Numismatiques (French: French Federation of Numismatic Associations)
FFANFunctional Foods and Nutraceuticals (University of Guelph, Canada)
FFANFreight Forwarders Association of Nepal (Kathmandu, Nepal)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn anffodus dyw Joyce ddim wedi bod yn rhy hwylus ond bydd Maggi yn adrodd y cyfan wrthi, a'i ffans i gyd, yn y rhaglen Maggi Noggi yn yr Eisteddfod.
The airflow from the FFAN passes through the RFAN and the second bypass duct.
Yn ystod y bencampwriaeth Chwe Gwlad 2019 mae Lisa, sy'n dod o Aberystwyth yn wreiddiol, yn cyflwyno eitem 'Chwarae Gatre' lle mae'n mynd i gartref ffans i wylio'r gem.
Mi wnaeth llygoden gnoi peth o''m llafur ond mae''r ffan gennyf o hyd!
C Fel ffan fwya' tm rygbi Cymru, beth oeddet ti'n feddwl o ymdrech yr hogia' yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd?
C Fel ffan fwya' tAm rygbi Cymru, beth oeddet ti'n feddwl o ymdrech yr hogia' yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd?
GAN GERALLT PENNANT SMOT a Mot, Fflei a Ffan, enwau bach digon del ar gwn, ond does yna fawr o ysbryd arwrol yn yr enwau yma mewn difri calon.
AR DRYWYDD MEIC STEVENS, Y SWYNWR O SOLFACH Hefin Wyn (Y Lolfa, PS14.99) Mae'n amlwg fod Hefin Wyn yn ffan mawr o Meic ond mae wedi dweud ar goedd nad oedd hynny wedi arwain at gau llygad ar y ffaeleddau yn ei gymeriad wrth lunio'r gyfrol.
2ND CLASS 1, D Davies, Porthmadog, Wolf, 8 5; 2, Sian Jones, Llangeitho, 22olf; 3, E Griffith, Waunfawr, Craig, 22; 4, G Edwards, Llantysilio, Meg, 28; 5, M Evans, Pentrefelin, Ffan, 35; 6, D Davies, Porthmadog, Ania, 37.
Yn anffodus, dw i ddim yn ffan mawr o halen, felly nid dyna oedd y job orau ges i erioed.
Byddwn yn cyfarfod ffan pennaf Syr Wynff a Plwmsan, yn rasio ceir banger yn Aberarth ac yn cael cipolwg ar rai o gofroddion mwyaf diddorol Cymru.
Mae Richard yn ffan pel-droed mawr, yn gefnogwr brwd o Abertawe a Chymru.