FFAN

AcronymDefinition
FFANFunctional Foods and Nutraceuticals (University of Guelph, Canada)
FFANFreight Forwarders Association of Nepal (Kathmandu, Nepal)
References in periodicals archive ?
Mae eu ffans selog yn dal i gofio amdanynt er eu bod yn alltud yng ngogledd Lloegr - ac mae nifer fawr o Gymry yn aros yn y Gresham bob blwyddyn yn hel atgofion ac yn ail fyw'r dyddiau da yng nghwmni'r ddeuawd, Aloma Jones a Tony Jones.
Meddai Lowri, Ers cychwyn Ralo+ 'nl yn 2004, mae''r gyfres bellach wedi adeiladu cefnogaeth selog a brwd gyda ffans o Gymru ac o bell, ac ry''n ni wedi datblygu i fod yn un o gyfresi mwyaf poblogaidd Prydain ar gyfer campau''r Byd Moduro.
Meddai Lisa: "Mae arddull Catrin yn reit 'cwyrci', mae ganddi for o ffans yn barod, dw i'n siwr bod dyfodol disglair o'i blaen hi.
A Mae arddull Catrin yn reit cwyrci, mae ganddi for o ffans yn barod, dwi''n siwr bod dyfodol disglair o''i blaen hi.
Mae John Suchet, cyflwynydd rhaglen foreol gorsaf radio Classic FM, yn un o'i ffans pennaf.
SGORIO/ Y CLWB RYGBI S4C, 3pm a 6pm Gyda phl-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru yn Sgorio a Chynghrair RaboDirect Pro12 gyda chriw Y Clwb Rygbi mae yna rywbeth at ddant ffans chwaraeon ar S4C heddiw.
Bydd cyflwynydd Y Clwb Rygbi, Gareth Roberts yn cael lifft yn nhacsi Michael; cawn gwrdd ag un o ffans mwyaf y gyfres gomedi C'mon Midffild ac fe fydd y gantores o Sir Benfro, Lowri Evans yn gwneud perfformiad arbennig yn nhy ei ffan fwyaf.
Dwi'n gwybod am nifer o wrandawyr sydd ddim yn ffans pel-droed o gwbwl, ond sy'n dal i wrando bob dydd Sadwrn
Mae yna edrych ymlaen garw at y gyfres ymhlith ffans moduro ledled Cymru a thu hwnt.
Bydd cyfle i glywed mwy am hanes y rali wrth i'r criw ymuno e ffans a'r gyrwyr yn Theatr y Mwldan yn Fforwm Clwb Moduro Dyffryn Teifi.
Mae'r ddau bellach yn rhedeg Gwesty'r Gresham yn Blackpool ac yn canu yno i'w ffans mwyaf ffyddlon a chawn bortread cofiadwy o'r ddeuawd yn y gyfres Tony ac Aloma: I'r Gresham sy'n dechrau heno.
Roedd llawer o'r ffans gwreiddiol yno hefyd, a rhai roedden ni'n eu cofio mor dda fel y gallen ni bwyntio bys i'r gynulleidfa a galw arnyn Brychan Llyr nhw i ddod ar y llwyfan i ganu.