FFAR


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
FFARFoundation for Food and Agriculture Research
FFARFolding Fin Aerial Rocket
FFARFolding-Fin Aircraft Rocket
FFARFirst Flight Article Review
FFARFuel and Fuel Additive Registration
FFARForward-Firing Aircraft Rocket
FFARFirst-Fit Adjacent Routing
FFARFédération Française d'Animation de Rue (French: French Federation of Street Animation)
FFARFriends and Families for Autism Research
References in periodicals archive ?
Ffars arall Gwyl Ddewi-aidd fydd Noson Wobrwyo y cylchgrawn Selar, cylchgrawn rhad ac am ddim sydd yn amhosib i gael hyd iddo - arian cyhoeddus wrth gwrs ac i ba effaith?
Chafwyd rioed bolisi cerddorol call ganddynt a bellach mae unrhyw rhaglen gerddorol yn ffars gan drio adlewyrchu "sn" sydd yn seileidig ar grwpiau dwyieithog, sy'n eilun addoli Gruff Rhys a fersiynau eilradd (dwi'n bod yn garedig / eironig) o Super Furry / Gorky's, cyflymu, slofi lawr, mwmblan - dylanwadau rhy amlwg yn lle creu rhywbeth gwreiddiol
Ar ol y ffars o fethu rhoi arian i bapur dyddiol Cymraeg yn y modd mwya Blairaidd posib, mae bellach yn hyrwyddo "blwyddyn ddarllen genedlaethol".
Efallai am gyfnod bach gyda Cyfres 1 Fideo 9 ddiwedd yr 80au daethant yn agosach at "adlewyrchu" yr hyn oedd yn digwydd, ond buan iawn aeth Fideo 9 yn ffars wrth roi llwyfan i grwpiau oedd mwy neu lai yn ffurfio er mwyn cael mynd ar y teledu.
Anghofiwch am y llinell Gymraeg a'r is-gwmnoau sy'n creu ffars o unrhyw ddeddf iaith - triwch weithio mas pam fod biliau yng Nghymru pounds 50 yn uwch nag yn Lloegr, sy'n cael ein dr heb dalu ceiniog.
Post-Devolution, post eironig" wir, mae'r peth yn troi yn ffars yn fy meddwl, gan mae'r unig beth dwi'n gallu weld ydi Dafydd Iwan yn canu o flaen swyddfa ei frawd.
Ac os nad ydych yn cytuno 'r farn gyffredinol am Arlywydd presennol UDA yna awgrymaf eich bod yn darllen cyfrol Michael Moore, Stupid White Men, sydd yn ddadlennol iawn am orffennol Bush ac am y ffars o etholiad a'r ffiasgo o gyfrif yn Florida.
Onid oes gwers go iawn yma i olygyddion papur "Y Byd", sut fath o ffars mewn difri calon oedd son am bapur dyddiol Cymraeg?
Yn dilyn chwerthin mawr daeth y cyfarfod i ben yn ffars o annibendod -pwyllgor hynod Gymreig a gwastraffus felly.
Mewn coleg gyda dim ond wyth myfyriwr y lleolwyd y gyfres, gyda phob cyfuniad posibl o ffars yn digwydd rhwng yr wyth, nes bod rhywun o fewn munudau yn colli trac ar pwy oedd yn cysgu gyda phwy.
Ac i goroni'r cyfan, ceir ffars ar ddiwedd y rhaglen lle mae'r buddugwr yn cael gm o ben neu gynffon gyda Huw Ceredig - ai fe sy'n blingo'r sianel gyda'i berfformiad chwerthinllyd?