FFARM

AcronymDefinition
FFARMFailed Fuel Assembly Receiving Mechanism
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Editorial cartoonist Bob Englehart teams with Pat McGrath on the 'ffarm.com' comic.
Julia Jones, Emma, Mark and the famiy of the late Thomas Richard Jones (Rich Ffarm), Cae Rhos, Capel Mawr, Bodorgan, would like to tender their sincere thanks to everyone for the sympathy and kindness shown to them during their sudden and unexpected bereavement, thank you for the visits, numerous cards and telephone calls which have been a great comfort to us and also for the generous donations of pounds 1,220 received in memory of him towards Air Ambulance Wales and Hope House, Conwy.
DYDD MAWRTH CEFNGWLAD - LOWRI DAVIES, CANNOCK, S4C, 8.00 Y tro hwn mae Dai yn cwrdd a Lowri Davies, Sir Gar sydd nawr yn ffermio gyda'i chariad yn Cannock, Swydd Stafford, ac eleni'n croesawu cystadleuaeth Barnu Stoc Cenedlaethol y Ffermwyr Ifanc i'r ffarm.
Ond, wrth gwrs, does dim gwesty 'ma, dim ond hen stabl ar ffarm gyda cheiliog i'ch deffro am bedwar y bore yn dod am ddim yn y pris.
Gwas ffarm oedd fy nhad ac yno y cawsai ei ginio Nadolig, gan adael mam a'm brawd hynaf a minnau yn y cartref gyda'r addewid o gyw ir gan chwaer fy nhad i ni at ginio.
Enw'r ty, a adeiladwyd ar dir y ffarm, oedd Traean, sydd yn meddwl un rhan o dri, ac felly yn eithaf addas gan ei fod yn un o'r tri adeilad yn ffurfio stad y Plas.
Yn y rhaglen, i'w darlledu nos Iau, byddwn yn darganfod mwy am hanes bywyd Morgan Watkin, mab ffarm o Gwmtawe a adawodd yr ysgol yn 12 oed i weithio fel glowr ond a ddaeth yn ysbiwr dros ei wlad ac yn academydd disglair.
Mae Aled Roberts o Lanrhaeadr ym Mochnant yn rheolwr ffarm ger Wrecsam.
Bydd Mari Lovgreen yn edrych ar fenter gan wragedd ffarm a bydd Rhys Henllan yn mwynhau Rali Nos Bro Ddyfi sy'n sgrialu heibio'i fferm gartref.
Dywed y ffermwr, sy'n rhan o fusnes teulu sydd yn ffermio gwartheg bff a godro, defaid a chnydau ar ffarm 700 erw, ei fod yn lwcus i gael Wynne fel cyd-feirniad.
Dwi 'di cael gymaint o sylw a finna'n hogan ffarm ddiniwed!
Er ei fod yn fab ffarm, o gyffiniau'r Fali, nid oedd ganddo ddiddordeb mewn amaethu fel gyrfa.