FFARS

AcronymDefinition
FFARSFEMA (US Federal Emergency Management Association) Facsimile and Record System
FFARSFoundation for Abduction Research and Support (San Diego, CA)
FFARSFood and Fiber Applications of Remote Sensing (US NASA)
FFARSFuel and Fuel Additive Registration System
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
They bind to GPR41 and GPR43 receptors (free fatty acid receptors 2 and 3, FFARs 2/3) in intestinal L cells signaling the release of GLP-1 and peptide YY [78].
Erbyn i'r golofn yma gael ei chyhoeddi bydd Dydd G wyl Dewi wedi bod a bydd "ffars" flynyddol Can i Gymru wedi cael y prif lwyfan ar Calon y Genedl gan barhau y "myth" fod rhyw arwyddocad a phwrpas i ennill y gystadleuaeth a throedio llwyfan pren sigledig yr Wyl Ban-Geltaidd.
Chafwyd rioed bolisi cerddorol call ganddynt a bellach mae unrhyw rhaglen gerddorol yn ffars gan drio adlewyrchu "sn" sydd yn seileidig ar grwpiau dwyieithog, sy'n eilun addoli Gruff Rhys a fersiynau eilradd (dwi'n bod yn garedig / eironig) o Super Furry / Gorky's, cyflymu, slofi lawr, mwmblan - dylanwadau rhy amlwg yn lle creu rhywbeth gwreiddiol!
Ychwanega Dewi: "Dydi hon ddim yn ffars ddigri fel y dair nofel gyntaf, ac mae ynddi lai o sylwebath cymdeithasol na fy nofel ddiwethaf, Lladd Duw.
Lle mae yna anarchwyr mae yna ddoniolwch a ffars. Does dim bwriad gennyf cael fy niarddel gan y Daily Post Cymraeg felly rwy'n sgwennu fy adroddiad o fewn yr awr i mi gyrraedd nol i'r tye.
Sut aeth pethe neithiwr?" "Wel," byddai swyddog y wasg yn ateb yn betrus: "Mi wnes di alw dy wrthwynebwyr yn ffasgwyr, mi wnes di ddweud fod polisiau dy blaid dy hun yn hurt, ac mi wnes di alw dy gyd-weithwyr yn iwsles." Wedyn byddai Dafydd yn bwrw 'mlaen dan wenu mewn ffars Yes Ministeraidd gyda'r geiriau: "Noson dra llwyddiannus felly..."
Efallai am gyfnod bach gyda Cyfres 1 Fideo 9 ddiwedd yr 80au daethant yn agosach at "adlewyrchu" yr hyn oedd yn digwydd, ond buan iawn aeth Fideo 9 yn ffars wrth roi llwyfan i grwpiau oedd mwy neu lai yn ffurfio er mwyn cael mynd ar y teledu.
"Post-Devolution, post eironig" wir, mae'r peth yn troi yn ffars yn fy meddwl, gan mae'r unig beth dwi'n gallu weld ydi Dafydd Iwan yn canu o flaen swyddfa ei frawd.
Onid oes gwers go iawn yma i olygyddion papur "Y Byd", sut fath o ffars mewn difri calon oedd son am bapur dyddiol Cymraeg?
Ar ol y ffars o fethu rhoi arian i bapur dyddiol Cymraeg yn y modd mwya Blairaidd posib, mae bellach yn hyrwyddo "blwyddyn ddarllen genedlaethol".