FFEN

AcronymDefinition
FFENFood and Farming Entrepreneurs Network (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In the left margin, the names of the three Redman orphans appear inside a bracket pointing towards the names of Mery, ffen, Myller, and Norton.
Mae'r awduron yn ymdrin llysiau a ffrwythau yn eu tro, yn ogystal blodau gwyllt - neu chwyn, dibynnu ar ba ochr i'r ffens yr ydych chi.
Mae'r mwnciod yn haws oherwydd bod rhywun wedi'u hyfforddi nhw i ddod i 'nol eu bwyd ac i ddod i eistedd ar ryw silff arbennig wrth ochr y ffens. Mae modd rhoi meddyginiaeth mewn yn y bwyd ac fe wnaethon ni roi eli ar ei gynffon heb fod o'n protestio gormod.
Mae 'na olygfa erchyll o Joey druan yn rhedeg drwy un ffens o weiren bigog ar l y llall, nes mae o wedi ei glymu'n sownd, yn cicio a gweryru yn waed i gyd.
Datblygiadau eraill ar y safle, gan gynnwys gwaith tirweddu a phlannu, draeniau, systemau rheoli dwr wyneb, gwaith mynediad i'r cyhoedd gan gynnwys cau a dargyfeirio hawliau tramwy cyhoeddus dros dro ac yn barhaol, Ffordd Fynediad newydd i'r Orsaf Bwer a ffyrdd mewnol y safle, meysydd parcio, gwaith a gweithgareddau adeiladu gan gynnwys compowndiau adeiladu ac ardaloedd parcio dros dro, ardaloedd gosod, ardaloedd gweithio a gwaith a strwythurau dros dro, ardal dros dro i wylio'r gwaith adeiladu, dargyfeirio cyfleustodau, ffens y ffin a ffensys adeiladu a chysylltiadau trydan.
Ar sgrin arall, yn Gaza, llanciau, genethod, mamau, tadau, yn cerdded tuag at ffens gan wrthdystio i'r digwyddiad gyda bwledi yn saethu 60 o bobl yn farw, ambell un yn blentyn.
Yn y diwedd, rhoddodd Redwood ras a neidio dros y ffens ym mhen pellaf y wal.
Ond ar ol i rai godi amheuon mawr ynglyn a'r doethineb o ddewis ei lleoli ym Mae Caerdydd, defnyddio adeiladau presennol a peidio rhoi ffens rownd y cwbl fe gafwyd Brifwyl bythgofiadwy.
Garddio a Mwy S4C, 8.25pm Mae'r ffens cyll o gwmpas ardal chwarae'r plant wedi hen bydru, felly mae Sioned wedi llwyddo i ddarbwyllo ffrind i roi help llaw iddi adeiladu un newydd.
Am mod i newydd ddiodde sesiwn hirfaith o ganu carolau, ac fel y gwyddoch, dwi'n casau blwmin carolau, felly ro'n i ar ormod o frys i fynd adre i gael tawelwch (a dim carolau) ac mi wnes i yrru braidd yn wyllt a tharo polyn ffens. Ac wrth fagio am y tye ar l bod yn y garej, mi gafodd y chydig o'r darn plastig oedd ar l ei grafu i ffwrdd gan y gwrych bocs nad ydw i wedi llwyddo i gael amser i'w dorri'n l.
Mae'r peiriant wedi cael ei gynllunio i wneud bywyd yn haws i ffermwyr i osod ffens gan ddefnyddio proses fecanyddol sy'n golygu llai o lafur i'r ffermwr.
Dylid rhoi ffens o amgylch yr ardaloedd awyr agored y mae'r adar yn cael mynd iddynt, er mwyn eu hatal rhag mynd i byllau dwr ac ardaloedd lle mae hwyaid a gwyddau gwyllt yn eu defnyddio.