FFLAG

AcronymDefinition
FFLAGFamilies and Friends of Lesbians and Gays (UK)
FFLAGFriends and Families of Lesbians and Gays (UK)
FFLAGFoundation for Food, Life and Growth
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
She said her award is for the whole FFLAG organisation which has worked tirelessly since it was set up 21 years ago to offer support to families with lesbian, gay and bisexual daughters and sons.
| For more information, go to: Pride Cymru: www.pridecymru.co.uk Stonewall Cymru: www.stonewallcymru.org.uk Diversity Role Models: www.diversityrolemodels.org FFLAG: www.fflag.org.uk Wales Equality Alliance: www.facebook.com/Wales4Equality @alisapower
I'd also get in touch with FFLAG, an organisation that supports parents and their lesbian, gay, bisexual and trans children (fflag.org.uk).
Ond falle y dylwn i ymddiheuro ar ran rhai o gefnogwyr oedd mewn tafarn cyn y gem yn ymddwyn braidd yn ddilornus o'r rali oedd yn pasio heibio wrth iddyn nhw gamddeall y "fflag rhyfedd yna" (un Palesteina) am un Isis.
Tipyn o gs hefyd, gafodd ei diarddel gan undeb nofio Awstralia am ddeng mlynedd am dorri ambell reol yn Tokyo, er ei bod hi'n gwadu iddi ddwyn fflag o du allan i balas Hirohito.
Fflag: www.fflag.org.uk/ (for families and friends of lesbian and gay people)
When she feels ready, she could contact a support group like FFLAG (Friends and Family of Lesbian and Gays).
There's no easy way to do it, but I'd get in touch with FFLAG, an organisation that supports parents and their lesbian, gay, bisexual and trans daughters and sons (fflag.org.uk).
You might find it helpful to get in touch with FFLAG - it's an organisation that supports parents with lesbian, gay and bisexual children (fflag.org.uk).
Felly aeth Marian a fi i'r maes awyr yn gynharach nag oedd raid, fy fflag am fy ysgwyddau, fy het Gymreig ar fy mhen, a dwy sbar yn fy mag i Rhian a Karen.
It may help to talk to FFLAG - Families and Friends of Lesbians and Gays on 0845 652 0311 or www.fflag.org.uk