FFOI

AcronymDefinition
FFOIFinal Flight of Icarus (band)
FFOIFluorescent Fiber-Optic Immunosensor
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
El FFOI izquierdo tuvo un rol preponderante en los analisis realizados, y su AF se relaciono de modo significativo con cuatro condiciones de la tarea CES-E.
Ar l ffoi o'r Almaen daeth i Rydychen yn gyntaf, lle cyfarfu 'r Cymro J Gwyn Griffiths, disgyn mewn cariad, priodi a symud i Gymru.
Dim Ond Ffwel sy'n Ffoi by Derfel Thomas and Arwel Jones from Nantlle Valley and Aberystwyth complete the line up.
MAE dynes wnaeth ffoi i Landudno i ddianc rhag ei gwr treisgar, ac sydd bellach yn treulio ei hamser yn helpu pobl fregus, wedi cael ei hanrhydeddu gan bennaeth yr heddlu.
Mae'r newyddiadurwr a darlledwr bydenwog Huw Edwards yn mynd i gapel yr Annibynwyr, Eglwys y Priordy, Caerfyrddin i gwrdd a'r Parchedig Beti Wyn James ac aelodau o'r achos i glywed sut maen nhw wedi cynnig cartref i deulu o Syria sydd wedi gorfod ffoi o ddinistr y rhyfel cartref enbyd yn eu mamwlad.
Ond mae'n ddiddorol iawn meddwl am Sant yn gorfod ffoi rhag llwyddiant ei eglwys ei hun er mwyn iddo gael y llonyddwch angenrheidiol i gael agosatrwydd at Dduw.
MAE'R newyddiadurwr a darlledwr byd-enwog Huw Edwards yn mynd i gapel yr Annibynwyr, Eglwys y Priordy, Caerfyrddin i gwrdd a'r Parchedig Beti Wyn James ac aelodau o'r achos i glywed sut maen nhw wedi cynnig cartref i deulu o Syria sydd wedi gorfod ffoi o ddinistr y rhyfel cartref enbyd yn eu mamwlad.
Mae rhai o fanylion y straeon hefyd, wrth gwrs, yn cyfleu gwirioneddau pob oes - mae Herod yn dal i fod ac mae doethion yn dal i chwilio am y gwir; mae sawl Mair a Joseff yn gorfod ffoi ac mae yna bobol, fel gwr y llety, yn dangos caredigrwydd.
O feddwl fod rhai yn dal i lwyddo i gael eu hunain i Dye'r Arglwyddi hyd heddiw heb eu hethol does dim lle i ni fod rhy llawdrwm ar Rodney ond erbyn 1774 roedd ei uchelgais gwleidyddol wedi mynd yn drech arno o ran ariannu pethau a bu rhaid iddo ffoi o'r wlad a fe'i carcharwyd am gyfnod mewn carchar i fethdalwyr yn Ffrainc.
Roedd Texas Bill eisoes wedi ffoi, a'r farn gyffredin ar y pryd oedd ei fod wedi cael arian i'w gadw'n ddistaw.
Does dim rhyddhad er hynny i'r miloedd o Foslemiaid Rohingya sydd wedi gorfod ffoi i Bangladesh, gwlad sydd eisoes yn dlawd ac eto'n addo helpu'r trueniaid.
Ac i le mae Lois wedi ffoi? Mae rhieni'r cwpl ifanc yn poeni'n arw wedi iddynt ddarganfod bod y ddau wedi gadael Cwmderi, a Lois mor agos at eni'r babi.