FFOL

AcronymDefinition
FFOLFddi Follow on Lan
FFOLFDDI Follow-On-LAN
FFOLFighting for Our Lives
FFOLFirst Federal of Olathe Bancorp, Inc. (Olathe, KS)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
FFOL indeed contains a letter/article called 'Dear Aunt Joyce - You may already be an anarchist.' This is one of the interesting contradictions of CrimethInc.
Gwehilion y bobol, rai diriad, Yw'r crwydriaid, offeriaid pen ffol; Mawr gelwydd a ruant yn gwlwm, Mae swn pob ryw reswm ar ol; Penferwi, gwirioni gwerinos, A'u trochi y nos wnant mewn nwyd; Rhyw gleriach difenydd, penweiniaid, Yw'r haid sydd yn dyfod i'w rhwyd.
Bu'r enwad ddigon ffol i gloi giatiau Ebenser yn y Tymbl, ac arweiniodd hyn at golli'r rhan fwyaf o'r gynulleidfa.
Wedi iddo ddweud hynny, sylweddolais innau mor ffol oedd fy ofnau.
Dyma lyfr a fyddai wedi bod o ddiddordeb mawr i mi fel Cymro sydd yn ymddiddori mewn cerddoriaeth ac yn sicr fel Cymro sydd wedi tyfu fyny ar punk a reggae gyda unrhywbeth o'r Slits i Steel Pulse, heb son am 'Guns of Brixton' a 'Buffalo Soldiers', wedi bod yn gyfeiliant i fy ieuenctid (ddim mor) ffol.
Amryw reswm gwirion dwi'n dal i wneud addunedau, ac yn dal yn ddigon ffol i feddwl y gallaf newid/ troi dalen lan/ cael y ty a mi fy hun i drefn.
Mewn difri calon, os na all Eluned Morgan weld fod sefydlu gwefan uniaith Saesneg yn beth ffol, a hithau'n gyfrifol am y Gymraeg yn y llywodraeth, does dim llawer o obaith iddi.
Ffasgwyr oeddent hwythau, wedi bod yn ddigon ffol i ddilyn Mussolini.
Yr unig eglurhad posib oedd cyflwr fy nesg, ond rydw i'n cael trafferth i gredu mod i wedi gwneud peth mor ffol.
Ddim yn ffol am rywun oedd, yn ol rhai, yn rhy fach i chwarae rygbi!
Mae canlyniad y Refferendwm (ffol a di-angen) ar y UE yn brathu rhywun ar ei ben ol - dyma sydd yn digwydd pan mae'r werin yn cael eu hudo gan yr asgell dde a wedyn yn rhoi croes ar bapur.
Byddai rhai yn dweud mai peth ffol yw edrych yn ol, ymlaen sydd eisiau mynd.