FFROG

AcronymDefinition
FFROGFactory Five Racing Owners Group (California)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Y cam nesa wrth gwrs oedd dweud wrth y ferch arall fy mod i'n bwriadu mynd rhywun arall hefo mi yn bartner i'r noson gala, ac fe ges i bwl o euogrwydd pan ddywedodd ei bod wedi prynu ffrog newydd ar gyfer yr achlysur.
Y drasiedi fwya bosib oedd gweld rhywun arall yn yr un ffrog, ond pan ddalltodd dwy o genod Blaenau eu bod ill dwy wedi dewis rhai nefi blw, doedden nhw'n poeni dim.
Roedd Nia yn teimlo'n nerfus iawn am ba ffrog roedd hi'n gorfod ei gwisgo!
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Yng Nghwmderi heno mae parti Britt a Sin yn llwyddiant mawr, tan i Garry sylweddoli arian pwy wnaeth dalu am ffrog Sioned.
Beth fydde chi'n galw dyn efo clamp o drawswch mawr blewog ac yn gwisgo ffrog o sidan mirain?
"Mae hi'n gymaint o helbul chwilio am ffrog briodas a ffrogiau morwynion, roedd cael rhywun arall i drefnu'r bwyd yn lleihau'r straen!" meddai Sian.
Tase gen i ffrog ddawns sidan o'r un lliw, hwn fyddai'r union beth i'w lapio o amgylch fy 'sgwyddau...
Mi fum i'n ddigon lwcus i gael tocyn i'r gem gynta yn Stadiwm y Mileniwm yn 1999, pan ganodd Shirley Bassey yn y ffrog ddraig goch 'na, efo Bryn Terfel a Catatonia a'r criw.
"Taflodd dad fy nghot wen ata i a rhoddais honna ymlaen dros fy ffrog a sodlau, a ches i gyfle i ddangos y defaid yn y cylch.
Yn y diwedd, fy merch chwech oed, Nanw, wnaeth wneud y penderfyniad drosta i gan ei bod hi'n benderfynol y byddai'n gwisgo ffrog binc fel morwyn briodas!
Ym mhen pella'r amgueddfa yng Nghastell Cyfarthfa, bron a bod wedi ei guddio gan wisgoedd Julien Mcdonald (hogyn o Gyfarthfa) mae dwy ffrog Laura Ashley.
"Mae Cherry eisiau priodi, ond dw i ddim yn siwr os ydy hi wedi sylweddoli bod 'na fywyd priodasol tu hwnt i'r ffrog wen."