FFWS

AcronymDefinition
FFWSFund for Wisconsin Scholars (Madison, WI)
FFWSFuture Force Warrior System (gaming)
FFWSFaculty of Forestry and Wood Sciences (Czech Republic)
FFWSFlood Forecast and Warning System
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"We are extending our heartfelt gratitude to the people of Japan thru JICA for their pronounced support in the improvement of FFWS," PAGASA Administrator Vicente Malano said.
* The benefit of lead time versus the potential loss of spatial accuracy and magnitude of experimental FFWs through the use QPFs as forcing in EF5
Chortip Chaicharn, FFW's Program Coordinator working in the Tsunami devastated areas, a member of the Women for Peace Network and Tsunami affected women, also attended the monitoring meeting in New York.
The establishment of the original BRBFFWS was an off-shoot of the successful operation of the pilot FFWS in the country which is the Pampanga River Basin FFWS in 1973.
Flood Forecasting Warning System (FFWS) is Early Warning System (EWS) installed at Lai Nullah by Pakistan Meteorological Department in 2006, said a news release issued here.
Malano said that the main objective of the project is to improve the existing Flood Forecasting and Warning System (FFWS) for Bicol River Basin via the replacement of non-operational monitoring stations, installation of additional gauging stations, including the improvement of the telecommunication facilities and backbone multiplex radio network system for voice and data transmission of the agency.
Meddai Hannah: "Mae'n eitha' annoying bod cymaint o ystrydeb ynglyn a'r mudiad achos maen nhw wedi, ac yn dal i, wneud cymaint o waith gwych, ac yn gwneud hynny heb unrhyw ffws a ffwdan a broliant.
Mi gododd dwy gigfran oddi ar glogwyn ac roeddwn i'n clywed sgrechiadau plant yn mwynhau'r haul a'r heli a morlo busneslyd yn codi'i ben o'r dwer bob hyn a hyn i weld be oedd yr holl ffws er mawr ddifyrrwch i'r plant a'r oedolion.
Roedd y siopau yng Nghaerfyrddin beth bynnag yn wag ac yn dawel a falle mai fi oedd yr unig un digon dwl i fynd i weld beth fyddai'r ffws ar ol clywed yr holl heip.
Dwi''n siwr ei bod yn methu deall pam mod i''n gwneud y fath ffws. Wrth gario y bocs i''r car, dyma''r hen fatri gwirion yn dechrau canu, a chlywais y seiren am y tro olaf.
Rhaid ymddiheuro i Hedd Wyn a'i deulu am y fath ddifaterwch a diolch eto i Eryl Crump am dynnu ein sylw gyda darlun mor eglur am y tristwch sydd mor greulon ac anodd i'w dderbyn, a ninnau'r Cymry blinedig sy'n gwneud ffasiwn ffws a ffwdan ynglyen phethau llawer iawn llai pwysig.