FFYS

AcronymDefinition
FFYSFarmington Family YMCA (Young Men's Christian Association) Stingrays (Michigan)
FFYSFight for Your Souls (game)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
These analyses are based on aggregate data reported annually to the federal government by state Medicaid agencies using Form CMS-416 for FFYs 2000 to 2010.
For example, Florida's flexible-funding waiver tested its innovative lead-agency model by using the state's federal fiscal year (FFY) 2005 IV-E payments as the base funding amount.
* Between FFYs 1997 and 2001, Medicaid FFS prescribed drug expenditures nearly doubled from $12.4 to $24.7 billion.
The Medicaid enrollment estimate of 6.4 million is derived from actuarial estimates of person-years from Federal fiscal year (FFY) 1997 HCFA 2082 reports.
Mae'n siwr bod 'na gamgymeriadau eraill hefyd, ond, fel y dywedodd cwpl neis iawn o Lanuwchllyn wrtha i, "Y bobl sy'n gwneud ffys o'r pethau bychain yma yw'r rhai lleia parod i wneud y gwaith eu hunain ..." A do, mi ges i nhemtio i gyhoeddi o lwyfan y neuadd - "Os nad ydach chi'n hapus, mae croeso i chi gael y swydd!" Ond wnes i ddim, dwi'n ormod o fabi.
In the total New York State Medicaid HIV/AIDS Research Data Base classified by SIAA during Federal fiscal years (FFYs) 1983-90, 65 percent of the population survived 6 months or more.
Mae pawb yn canmol Surf Snowdonia hefyd, hyd yn oed y rhai oedd ddim am fentro syrffio eu hunain, a dwi am fynd yno fy hun un o'r dyddiau 'ma i weld be ydi'r ffys.
YN ddiweddar mi ddywedodd Dafydd Elis-Thomas fod ymgyrchwyr iaith wedi bod yn gneud gormod o ffys am bethe, neu rwbeth i'r perwyl hynny.
Pam fod eisiau cymaint o ffys i gael cyn lleied o hawliau, wn i ddim, ond dyna'r drefn ryfedd rydan ni'n byw oddi tani.
Chwi ferched sy'n gwisgo sodlau uchel bob dydd, dwi'n gwybod nad ydech chi'n gweld be ydi'r ffys. Ond mae gan rai ohonon ni gyflwr meddygol sy'n gwneud gwisgo sodlau yn artaith!
Yn y rhaglen gynta', mae un o'r tasgau yn gofyn iddyn nhw symud llysywod, delio a chrancod a phluo hwyaid - gyda lot o ffys a sgrechian!
Ond dwi'm yn cega, gas gen i neud ffys, dwi jest yn deud 'Diolch' a mynd.