FISOL

AcronymDefinition
FISOLFault Isolation
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae gan Gwyn golofn fisol yn Papur Dre ac roedd o wedi bod yn trafod y ffaith iddo ddefnyddio danadl poethion i chwipio'i bengliniau am ei fod yn dioddef o gricymalau.
Byddwn ni'n gweld bwrlwm gwahanol glybiau a siroedd yn fisol ar Ffermio dros y flwyddyn hon.
O fewn unrhyw wythnos, fel y gall Lilian ac Ifan Hughes, perchnogion y siop bapur ymmhentref Llanaelhaearn dystio, fi sydd yn derbyn y pentwr mwyaf o bapurau newyddion a chylchgronau yn yr ardal, ac yn eu mysg mae'r Daily Post, Herald Cymraeg, Western Mail, Caernarfon a Denbigh, Cambrian News, Y Cymro, Golwg a llawer mwy, heb anghofio nifer dda o bapurau bro'r Gogledd Orllewin, yn fisol.
Y cwbl sydd gennyf i'm hatgoffa o'r hen amser yn Glandwr ydi'r stiliwns fyddai gan mam i bwyso'r gwyddau a'r tyrcwn ac un llai i bwyso'r ieir a'r hwyaid, ac mae rheiny'n segur hongian ar wal y grat yma, ac yn cael eu sgleinio gyda Brasso yn fisol!
Roedd yr anifeiliaid, y cynnyrch a'r arddangosfeydd yn edrych yn wefreiddiol, ac roedd yn braf i weld Delor Rees, merch Aled a Hedydd sy'n ymddangos yn fisol ar Ffermio yn cael ei anrhydeddu'n Lysgenhades y sioe.
Papur bro cylch Bodafon ydi'r Arwydd, ac mi fydd Dewi Jones, Benllech yn cyfrannu erthygl dan y pennawd 'Ambell Damaid' yn fisol, a rhai blasus iawn ydyn nhw hefyd.
Ar wahan i golofn fisol Elin Llwyd Morgan yn Barn, dydw i'n clywed dim am Glyn Ceiriog - mae o'n un o'r llefydd hynny gaiff ei anghofio gan y cyfryngau.
Yn parhau i fod yn athro Ysgol Sul yn y Tabernacl, yn dal i fynd yn fisol i roi'r papur bro wrth ei gilydd ac yn aelod deallus o'r Cylch Darllen ac yn codi cywilydd ar bawb ohonom am ei fod yn darllen heb sbectol.
Fe gant y wybodaeth ddiweddaraf yn fisol am yr hyn sy'n digwydd ym musnes Dwr Cymru Welsh Water ac fe ofynnir iddynt fynychu dau gyfarfod y flwyddyn gyda Chyfarwyddwyr Glas Cymru.
Yr un elfennau gewch chi yn ei golofn fisol yn y papur bro lleol Papur Dre, a bellach hefyd yn ei lyfr cyntaf - Stagio Dre.
Yn y rhaglen nos Fercher, bydd y cogydd yn crwydro'r stondinau ac yn dod i adnabod y cynhyrchwyr lleol sy'n gwerthu eu nwyddau yn y farchnad fisol ar Sgwr Eldon.
Os hoffech chi dderbyn y tap yn fisol, cysylltwch ag Ysgrifennydd Y Gadwyn, 19 Rhodfa'r Tywysog, Bae Colwyn, LL29 8HT neu ffoniwch y cadeirydd, Goronwy Davies ar (01745) 824963