FIWA

AcronymDefinition
FIWAFetichism in West Africa (Robert Hamill Nassau book)
FIWAFederal Interstate Wire Act
FIWAFinnish Wargames Association (gaming; Helsinki, Finland)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Governor further elaborated that FIWA unit must be facilitated and crafted with adequate administrative, financial and functional autonomy to deliver the services of desired standards.
This he said during a presentation on Concept Clearance Paper on establishment of FATA Infrastructure & Works Authority (FIWA) here at Governor House, on Wednesday.
The Governor said FIWA should be established keeping in view the existing demands of FATA region in development sector.
Ope na yo eudeko la puka kutya ovakainhu ovo ve na oulema kave na omahalo okuya momilele nomolwaasho ohava fiwa po filufilu ngeenge tashi uya kokuyandja ouyelele u na sha nokuya momilele da amenwa.
Bangwe ba babereki ba khansele potlana ya Tsabong ba akaretsa maphata a a gaisitseng a mangwe, modiri yo o gaisitseng ba bangwe mo ngwageng le mo kgweding, yo tiro ya gagwe e tokofatseng, yo o ntshitseng tlhogo mo go ba bangwe ka bongwe ka bongwe ba kgaogantswe ka sekale sa ABCD ba ne ba fiwa dietsele.
O tsweletse a supa fa mokento o le maleba mo nakong ya leuba ka leruo le tshwanetse go fiwa dikotla tsa Vitamin AD.
O tsweletse ka go re morago ga go tlhatlhelelwa ka dithuto tsa thuo ya dinotshi, o ne a aloga mme a fiwa setlankana sa thuo ya dinotshe.
O ne a kgala mokgwa oo, a tlhalosa fa e le thulaganyo ya go ipatlela khumanego mme a rotloetsa banni ba ba neng ba tshologetse phuthego go emisa go rekisa ditsha, a re nako e jaanong ba tlaa bong ba batla ditsha dibalamakgolo di tlaa bo di supa fa ba kile ba fiwa ditsha.
Mo karolong ya bobedi ya matlo a boroko jwa baithuti, Otse e ne ya bona maemo a ntlha ya fiwa P3 000 le sejana, a bobedi a bonwa ke Mosu ya fiwa P2 000 le sejana fa a boraro a ne a ya kwa Mokubilo e bona P1 000 le sejana.
Morafe o ne wa fiwa sebaka go itebagnaya le kgang e ba e beilweng pele, mme kgang ya phagela mongwe le mongwe yo o emang a supa ka fa ditso di ntseng ka teng le gore ke mang yo bogosi bo mo tshwanelang ka mabaka afe.
O ne a supa gape gore ba ne ba fiwa ditone tse 15 tsa dinawa mme le tsone di ne tsa tsewa tsotlhe mme di lemilwe mo ditemeng di le 684.
A re ba ya go robala ba itse gore ke nako ya go abelwa, go fiwa ka lorato.