FOBL

AcronymDefinition
FOBLFriends of Berkeley Lab (Lawrence Berkeley National Laboratory community newsletter; Berkeley, CA)
FOBLFriends of the Oakhurst Branch Library (Oakhurst, CA)
FOBLFront Office Baseball League
FOBLFriends of the Belmont Library (Belmont, CA)
FOBLFlat on Bottom Left (configuration)
FOBLFirst-Order Bayesian Logic (probability theory)
FOBLFalling Off Bed Laughing
FOBLFriends of Barbara Lombardi (Warwick, RI)
FOBLFalling Over Backwards Laughing
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hyd yn hyn doeddwn ddim wedi gweld llawer o fobl o gwbl.
Rhyw hanner llygaid oedd ar y gem gan fy mod yn adnabod cymaint o fobl o'm cwmpas.
Llofruddwyd 1.1 miliwn o fobl Iddewig o bob rhan o Ewrop mewn cyfnod o bum mlynedd o 1940.
Sefyllfa a'i gwnaeth yn fobl haerllug, powld a di-hid.
Nos Sul diwethaf daeth tua 50 o fobl ynghyd o flaen y gofeb chafodd ei dadorchuddio ym mis Awst 2014.
Roedd dewis Llanuwchllyn fel canolfan yn benderfyniad hawdd i Alejandro gan fod ei hen hen dai, John Daniel Evans, yn o'r 153 o fobl ddewr aeth o Gymru ar long y Mimosa in 1865 i sefydlu'r Wladfa.
Mae yna 13 o dimau o'r fath led led y wlad yn barod i ymateb i alwadau brys gan gerddwyr mewn trafferth neu i gynorthwyo'r heddlu mewn chwilio am fobl colledig neu argyfwng naturiol fel llifogydd.
"Rwyf wedi gweld lluniau ac mae 'na lu o fobl yn dod yma sy wedi bod ac wedi dweud wrthyf am y lle ond dwi ddim am fynd fy hun," meddai.
Mae Rhian wedi gweithio gyda grwp o fobl sydd yn mynychu gofal dydd wythnosol o fewn y Capel a sydd yn dioddef o sawl afiechyd, i greu arddangosfa trawiadol o''u gwaith.