FODD

AcronymDefinition
FODDFennoscandian Ore Deposit Database (Geological Survey of Finland)
FODDForeign Object Debris Damage (Eglin AFB, Florida, USA)
FODDFriends of Doris Day (fan club; UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fodd bynnag, cawn ambell beltan gyfrwys, annisgwyl, fel sydd yn y gerdd "Halltu'r Dydd".
Fodd is also building two other apartment blocks under an Dh37 million contract, awarded earlier this year.
Yn nhyb Cymdeithas yr Iaith, ni fydd y llwybr cul presennol yn fodd o ryddhau ac ehangu'r defnydd o'r Gymraeg, gan roi'r hawl i bobl ei ddefnyddio ym mhob agwedd o fywyd.
Mae ambell gymal diflas wedi bod, ac yn bersonol bu cwymp ar ffordd unig rhwng Aberangell ac Aberllefenni yn fodd o nghadw ar flaenau nhraed gan brofi'r enaid a chryfder fy helmet.
Roedd clywed y sylwebaethau Cymraeg yn fodd i chwaraewyr a chefnogwyr ddod yn fwy cyfarwydd a thermau rygbi yn ol Huw, ac yn fodd ardderchog o hyrwyddo'r iaith.
Fodd bynnag, y bore canlynol darganfyddais mai nid breuddwyd oedd y peth ac mai ystlum bach oedd wedi dod i mewn.
MAE'R actor Meilyr Sin wrth ei fodd bod yn dad - a dyna un peth sy'n gyffredin rhyngddo fo a'r cymeriad Rhydian Lloyd y mae'n ei bortreadu yn y gyfres ddrama boblogaidd Teulu ar S4C.
Fodd bynnag, mae miloedd o unigolion yng Nghymru yn darganfod bob blwyddyn y gall cymryd rheolaeth o'r sefyllfa a dysgu sgiliau newydd eu harwain at ddechrau newydd a dyfodol gwell.
Fodd bynnag, yr oedd y porslen yn anodd iawn i'w danio ac yn tueddu i ystofi (warp) a chracio yn yr odyn a chafwyd colledion o hyd at 90% o'r llestri.
Bydd yn fodd i'r cwsmeriaid ddod yn ymwybodol o'r diweddaraf ym myd technoleg a gwyddoniaeth.
Os mai gorsafoedd Lloegr,Yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, Yr Eidal,Rwsia a Siapan yw eich dileit, fodd bynnag, mi fyddwch wrth eich bodd.