FODL

AcronymDefinition
FODLFiber Optics Data Link
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hanfod lleddfu allgau cymdeithasol yw chwalu meini tramgwydd cymdeithasol ac economaidd sy'n gal lu rhwystro pobl rha g cael gafael ar wasan aethau, a chynnig cyfle iddyn nhw fyw'n fodl on.
Hence, the term 'flexible and open distance learning' or FODL has been coined to describe the means by which learners can access education and learning opportunities at a time/pace to suit their individual lifestyles, learning preferences and personal development plans.
Owain Evans, Mererid Wigley a Karen Peacock yw'r tom sy'n llwyddo i wneud newyddion yn ddiddorol G am Gwefan www.s4c.co.uk/planedplant - does dim angen dweud rhagor NG am fy NGWel, trowch chi feddwl am rywbeth yn dechrau efo'r llythyren 'NgH am Hip neu sgip Chi sydd i benderfynu, wrth i Alex a'r criw deithio Cymru gyfan yn trawsnewid stafelloedd gwely'r genedl I am Ioan Gruffudd Dim ond un o'r amryw sEr disglair sydd wedi ymddangos ar PP dros y blynyddoedd - bellach yn un o gast y ffilm flocbystar Fantastic Four (ynteu ai Fantastic Phwoar ddylai hynny fodL am Lowri Lowri sy'n gyfrifol am ddiddanu'r gwylwyr ieuengaf oll, ac mae hi i'w gweld ar ein sgrin bob amser cinio gyda Planed Plant Bach.