FUdr


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
AcronymDefinition
FUdrFluorodeoxyuridine
FUdrFriends of the Upper Delaware River (New York)
FUdrFull Data Request (Sprint)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Keywords: Spontaneous chromosomal instability, FUdR, chromosomal instability, Pakistani Lohi, British Suffolk, environmental mutagenesis.
The same cultures were synchronized with 5 [micro]g/ml FUdR (Sigma-F0530) after 48 h for the induction of fragile sites.
Ar ddarn y graig ar fin y mr gerllaw Porth Fudr, roedd tair mulfran yn edrych fel tri bwgan bygythiol.
Dydd gorchwyl ei wyl ni ad - nid a ef I na ffair na marchnad Ni ddilyn un addoliad Na thro'n y Rhyl, na 'thren rhad.' Beunydd fe saif heb annwyd - nos a dydd Yn was da diarswyd Fe dreulia ar fudr aelwyd Oes i ben heb eisiau bwyd.
Dio'm cweit fatha gyrru campafan fudr efo ewinedd butrach fyth (dwi'n dal methu arfer efo gwisgo menyg i arddio).
Gweld ceir mewn coed, saffirau gloyw yn cael eu golchi lawr yr afon fudr, pobl mewn coed a thywelion amdanynt.
Helen Ramage (1987), in Portraits of an Island: 18th Century Anglesey, also refers to the importance attached to beach deposits - especially shelly sand - Anglesey's Porth Fudr ramp, Llanfaethlu | as good soil manure.
'Townie' sydd ddim yn meindio rhoi wellies ymlaen a mynd yn fudr ar y penwythnosau!" A hithau'n barod felly am wythnos yn Llanelwedd, oes yna rywbeth y bydd hi'n sicr o fynd gyda hi i'r Sioe?
A'r enillydd, y fechan anaeddfed, Kerry, fudr ei cheg.
'Rough towels' i'w gwr a'r meibion i'w defnyddio wedi dod adref o'r pwll glo, yn fudr yr amser hynny.