FWCH

AcronymDefinition
FWCHFort Wayne Children's Home (Fort Wayne, IN)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Am hanner dydd mae torf fawr yn ymgasglu o'i flaen i glywed y cloc yn taro ac i weld dau fwch gafr mecanyddol yn dod allan, troi i wynebu ei gilydd, ac yno taro cyrn y naill a'r llall ar ganiad y gloch - ddeuddeg gwaith.
Ynglyn 'r nifer o ysgubau yn fychod, fel y cyfeiria Mair Wyn Thomas, Trawsfynydd atynt (Llythyrau, Rhagfyr 27), er enghraifft pedair neu chwech o ysgubau yn fwch. Yn yr ardal yma pedeiriau a chwechau oeddynt, ac roedd bwch yn beth hollol wahanol.
Rhoddid pum neu chwech gafran i bwyso ar ei gilydd ar y cae a gelwid hwn yn 'fwch' Mae gafar yn gyfystyr ag ysgub neu sheaf yn y Saesneg