FWLL

AcronymDefinition
FWLLFirewall
FWLLFixed Wireless Local Loop
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
forewing length of right side; FWLL = forewing length of left side; HWLR= hindwing length of right side; HWLL=
side; FWLL = forewing length of left side; HWLR= hindwing length of right side; HWLL= hindwing length of left side, TBLR= tibia length of right side; TBLL= tibia length of left sidewere significantly smaller in Vip3A-Sel compared withUnsel.
"Mi roedd hi'n llethol o boeth yno, a hyd yn oed pan oedd hi'n bwrw roedd hi'n dal yn fwll. Mi roedden ni i gyd yn chwyslyd ac yn goch!" meddai Angharad.