FWRN

AcronymDefinition
FWRNFree World Radio Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond o wneud hyn dro ar l tro y mae'n mynd yn fwrn. Erbyn i chi ddod i ddiwedd pennod sydd yn cynnwys sicsti-sefn, ffaiyring-lain, ffiling betyr ai hp a brij-ofyr-ddy-rufyr-cw - mae'n gwneud y darllen yn flinderus ac yn anodd.
Mae'r bwyd yn costio (o leia PS8,000 am bob ci os ydyn nhw'n byw am 13 mlynedd); mae biliau'r milfeddyg a/ neu yswiriant yn gallu bod yn fwrn ac mae'n rhaid cynllunio ymlaen llaw os ydw i am fynd i ffwrdd am rai dyddiau.
MI WN mai rhywbeth hunanol i'w ddweud ydyw ond rhaid cyfaddef bod yr holl wyliau banc diweddar wedi bod yn fwrn.
Mae'n gallu mynd yn fwrn ar ol tri neu bedwar gwrandawiad.
Ydw, dwi'n cytuno i raddau bod gormod o regi'n gallu bod yn fwrn, ond mae gormod o ansoddeiriau hefyd.
Boed hwy am deithio i'r ysbyty, i'r feddygfa neu amrhyw ddiben arall, mae talu am dacsi'n gallu mynd yn fwrn ariannol.
Mae Kat yn annwyl ond yn od dros ben ac fe fydd ei sgrechian gorffwyll yn mynd yn fwrn cyn hir.
O s nad ydych chi'n hoff o rygbi yna'r peryg ydy y bydd yr wythnosau nesaf ma'n fwrn arnoch wrth i olygon pawb a phopeth droi at fyd y bel hirgron ar gychwyn Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.
Dathlu neu beidio, y mae pethau'n medru mynd yn fwrn. Ond pob lwc i dim ein prifddinas onide?
MAE caneuon Nadoligaidd yn gallu mynd yn fwrn, wrth orfod gwrando ar yr un hen rai drosodd a throsodd bob blwyddyn.